Bloemschikking 40dagentijd

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd / Is leven van genade buiten de eeuwigheid / Is leven van de woorden die opgeschreven staan / En net als Jezus worden / Die ‘t ons heeft voorgedaan.

Jezus liet ons zien wat barmhartigheid is. / De hongerigen eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven
(Mat. 25: 35-36).

En zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.

Geïnspireerd door de campagne van Kerk in Actie ‘Ik ben er voor jou’ bezint ook de Fonteinkerk zich de komende Veertigdagentijd op deze zeven werken van barmhartigheid. In de Veertigdagenkalender die de beraadsgroep Vorming Door Ontmoeting weggeeft, staan allerlei gedichten en teksten rond dit thema. Daarnaast zal elke zondag één van de werken van barmhartigheid terugkomen in de kerkdienst als collectedoel van de diaconie en in de liturgische bloemschikking. Informatie hierover zal wekelijks te vinden zijn in InFontein en op deze website. Om u thuis de mogelijkheid te bieden om in verbinding met elkaar de Veertigdagentijd te beleven, wordt u uitgenodigd om thuis zelf een bloemschikking te maken. De aanwijzingen hiervoor zijn wekelijks te lezen in een extra bijlage bij de InFontein en op deze website. De bijdrage van deze week vindt u HIER.

De beschrijving van week 6 vindt u HIER.
De beschrijving van week 5 vindt u HIER.
De beschrijving van week 4 vindt u HIER.
De beschrijving van week 3 vindt u HIER.
De beschrijving van week 2 vindt u HIER.
De beschrijving van week 1 vindt u HIER.

Het zou leuk zijn om met elkaar mee te leven door elkaars ervaringen te delen. Als u wilt, kunt u foto’s van uw thuisbloemschikking – eventueel met uw verhaal erbij – per e-mail versturen naar de webmaster. We hopen zo ook in deze tijd met elkaar verbonden te kunnen zijn. De eerste foto’s van de thuisschikkingen vindt u HIER.

Namens de bloemengroep een hartelijke groet en een gezegende tijd op weg naar Pasen!

coronazieletijd