Beraadsgroep Eredienst

De Beraadsgroep Eredienst (BGED) houdt zich samen met de predikant bezig met vorm en inhoud van de eredienst. De BGED wil dat de erediensten ervoor zorgen dat mensen in de kerk een rustpunt vinden en op adem komen, en worden uitgedaagd om te groeien in geloof door de gezangen en de gebeden, de Bijbellezingen en de meditatie over die lezingen.

In de Fonteinkerk hechten we aan variatie in de vieringen, waarbij creatief gebruik wordt gemaakt van verhalen en rituelen, muziek, stilte en visuele beelden. Die variatie komt ook tot uiting in een veelheid aan bijzondere vieringen, zoals bijvoorbeeld de diensten vol rituelen in de Stille Week vóór Pasen, de jaarlijkse Gemeentezondag en de Stap-over-dienst, en de viering op de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Ook het Kerstspel voor de kinderen op 24 december, en de Top-2000-viering zijn het vermelden waard.

De BGED is trots op de organisten die de vieringen met hun muziek begeleiden; zij spelen allen op conservatoriumniveau, zowel op orgel als op vleugel. Daarnaast maakt de BGED zoveel mogelijk gebruik van de muzikale talenten in de gemeente. Met name in de diensten van Schrift en Tafel is regelmatig een viool of cello, blokfluit of dwarsfluit te horen. Onder de naam FONS zingen van tijd tot tijd getalenteerde zangers mee in de viering.

In bijna elke viering doen gemeenteleden mee in de gebeden en de lezingen. Ook daarin komt een spirituele variatie naar voren. De BGED streeft ook naar diensten waarin gemeenteleden hun eigen verhaal kunnen vertellen, over een geloofsvraag of levenservaring. We hechten aan een zorgvuldige liturgie en een ordelijke gang van zaken, maar staan open voor nieuwe ideeën en speelse afwijkingen van het vaste patroon.

Indien u in contact wilt komen met de Beraadsgroep Eredienst, vul dan het contactformulier van deze website in.

De beraadsgroep Eredienst, seizoen 2022-2023, v.l.n.r. Klaas Hoorn, Mathilde Knol, Ds. Wim Verschoor, Freerk van Dijk en Heina van Beijnum.