Vorming door Ontmoeting

Wie: Het VDO-team bestaat uit Mariëtte Christophe, Heina van Beijnum, Wilma Hornsveld en Roeleke de Witte

VDO betekent: Vorming Door Ontmoeting. Ontmoeting met de Ander of de ander en ontmoeting met de inhoud van de aangeboden activiteit.

Wat: Het VDO-team organiseert activiteiten waarbij religie, geloof, educatie en maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan. In het voor-en najaar organiseren wij een leerhuis; in de vredesweek een activiteit, daarnaast studiebijeenkomsten en muzische bijeenkomsten, denk aan bibliodrama, schilderworkshops of dans. Vier keer per jaar organiseren wij een Wees Erbij Café met een wat luchtiger programma waarbij kunst en cultuur verweven zijn met een religieus thema. De activiteiten worden aangekondigd in de agenda van deze website, in InFontein, in Drieluik, via een emailnieuwsbrief en via social media.

Waar: De activiteiten van het VDO-team vinden over het algemeen plaats in  Huis van Zuid of een enkele keer in de kerkzaal van de Fonteinkerk.

Waarom:  Gemeenteleden, maar ook gasten van buiten de Fonteinkerkgemeenschap, zijn van harte welkom om hun kennis over de Bijbel en andere teksten te actualiseren in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en om in wederzijds respect met elkaar in gesprek te gaan over de aangeboden thema’s.

Meer weten of heb je een vraag?
Neem gerust contact met ons op via email.

20180325_vdo

Het VDO-team, voorjaar 2018 , in bespreking over jaarprogramma 2018- 2019. Van links naar rechts: Roeleke, Wilma, Heina en Mariëtte.  

X