Vorming door Ontmoeting

Wie: Het VDO-team bestaat uit Margriet Drent, Roeleke de Witte, Heina van Beijnum en Mariëtte Christophe.

VDO betekent: Vorming Door Ontmoeting. Ontmoeting met de Ander of de ander en ontmoeting met de inhoud van de aangeboden activiteit.

Wat: Het VDO-team organiseert activiteiten waarbij religie, geloof, educatie en maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan. In het voor-en najaar organiseren wij een leerhuis; in de vredesweek een activiteit, daarnaast studiebijeenkomsten en muzische bijeenkomsten, denk aan bibliodrama, schilderworkshops of dans. Vier keer per jaar organiseren wij een Wees Erbij Café met een wat luchtiger programma waarbij kunst en cultuur verweven zijn met een religieus thema. De activiteiten worden aangekondigd in de agenda van deze website, in InFontein, in Drieluik, via een emailnieuwsbrief en via social media.

Waar: De activiteiten van het VDO-team vinden over het algemeen plaats in  Huis van Zuid of een enkele keer in de kerkzaal van de Fonteinkerk.

Waarom:  Gemeenteleden, maar ook gasten van buiten de Fonteinkerkgemeenschap, zijn van harte welkom om hun kennis over de Bijbel en andere teksten te actualiseren in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en om in wederzijds respect met elkaar in gesprek te gaan over de aangeboden thema’s.

Meer weten of heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op via email.

Het VDO-team seizoen 2022-2023, v.l.n.r. Margriet Drent, Roeleke de Witte, Mariëtte Christophe en Heina van Beijnum.

Vier Sterke Bijbelse vrouwen: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba (v.l.n.r.)

Lied van de voormoeders, tekst Hendrik Jan Bosman

Fonteinkerk, advent schilderen 2022

Tamar
Kansloos, verstoten, uitgerangeerd.
Mijn gewaagde plan gaat bijna verkeerd.
Maar wie me hoer noemt, weet wat je zegt:
Hier binnen in mij groeit waarheid en recht.

Rachab
Wet van de wallen, knopen geteld:
Beter uitgekotst dan prooi van geweld.
Vijand? Familie? Maakt het verschil?
Hier binnen in mij groeit levende wil.

Ruth
Altijd een vreemde, nergens echt thuis.
Vriendschap werd mijn land, en trouw wordt mijn huis.
Alles op alles, gok in de nacht.
Hier binnen in mij groeit toekomst die wacht. 

Batseba
Machteloos, willoos. Wat kon ik doen?
Roof, bedrog en moord, met mij als pion.
Toch geeft een koning niet alle macht:
Hier binnen in mij groeit wijsheid en kracht.