Diaconie Fonteinkerk

Wat: De diaconie van de Fonteinkerk is op veel fronten actief.  Denk bijvoorbeeld aan jaarlijkse acties als Kledinginzameling, Vakantiegeld delen en Kerst voor iedereen. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor de wijk, bijvoorbeeld Muziek & Ontmoeting en Samen aan Tafel. Daarnaast zijn diakenen betrokken bij ouderenwerk en kan er hulp worden geboden aan individuele personen. We hebben ook een actieve zogenoemde ZWO commissie, gericht op Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Tot slot is er een verscheidenheid aan overleggen waarin de verschillende diakenen zitting hebben, om zo op de hoogte te blijven van ontwikkelingen waarin we een rol kunnen spelen.

Wie: De diaconie van de Fonteinkerk bestaat momenteel uit vier leden. Tim Prinzen (voorzitter), Henriek Mak (secretaris), Gerrit Riks en Carla van Ee.

Waar: De activiteiten van de diaconie vinden over het algemeen plaats in of vanuit het Huis van Zuid. Zo hebben we daar de jaarlijkse Nieuwjaarsmaaltijd voor 70+-ers gehouden. En is er een zogenoemde ‘Tafel van Hoop’ geweest waarin we met plaatselijke vluchtelingen een maaltijd hebben gedeeld.

Waarom: Kerk zijn doen we juist ook door behulpzaam te zijn aan hen die extra hulp kunnen gebruiken. De diaconie geeft daar op vooral praktische wijze invulling aan. Op die manier willen we als gemeenschap in onze wijk betekenisvol dienend zijn.

Meer weten of heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via. Dat kan gemakkelijk via email.

Uitgebreide informatie over het diaconaat van de Protestantse Gemeente Amersfoort vindt u hier.

Indien u de diaconie wilt steunen met een gift, dan kunt u gebruik maken van IBAN NL08RABO0373710259 t.n.v. Diaconie Fonteinkerk Amersfoort.

diaconie-fonteinkerk
X