Diaconie Fonteinkerk

De Fonteinkerk wil zorgen voor de mensen om ons heen, dichtbij en over de grens, en voor de wereld zelf. Gerechtigheid en medemenselijkheid staan daarin centraal. De diaconie van de Fonteinkerk geeft op kleine schaal handen en voeten aan die grote ambities. Dat doen we onder meer via jaarlijkse acties zoals Vakantiegeld Delen en Sam’s Kledingactie, en door activiteiten die wij organiseren voor de wijk, zoals Muziek & Ontmoeting en Samen aan Tafel. Daarnaast bieden wij diaconale hulp als we individuele hulpvragen ontvangen vanuit de gemeente of de wijk.

De diaconie van de Fonteinkerk bestaat momenteel uit twee diakenen, Trudy Philipsen en Karine Godthelp-Vreeswijk. Bjorn Taddiken en Marijke van Hees ondersteunen de diaconie.

(Hulp)vragen zijn altijd welkom: de diaconie is bereikbaar via diaconie@fonteinkerk-amersfoort.nl.

Meer lezen over het diaconaat van de Protestantse Gemeente Amersfoort? Dat kan via pkn-amersfoort.nl/diaconie/

Digitaal collecteren

Sinds zondag 29 maart 2020 wordt er digitaal gecollecteerd, door geld over te maken op de bankrekening van de Diaconie van de Protestante Gemeente Amersfoort. Dit werkt, maar brengt een enorme administratieve last met zich mee. Om dit te vergemakkelijken, kan nu ook gebruik gemaakt worden van een QR-code en de app Tikkie.

QR collecteOm deze code te gebruiken kan deze gescand worden met de QR-scanner van uw smartphone. Deze leidt u vervolgens naar de Tikkie betaalapp. U kunt ook direct gebruik maken van de QR scanner in de Tikkie-app zelf. LET OP: deze code werkt niet met de scanner van uw bank. In de Tikkie-app geeft u het bedrag aan dat u wilt bijdragen aan de collecte. Dit is dan het bedrag voor de 1e en 2e collecte samen. Dit bedrag wordt 50/50 verdeeld over het eerste doel (diaconaal) en het tweede doel (kerkelijk). U hoeft niet te vermelden dat u namens de Fonteinkerk bijdraagt.

Wilt u de QR-code niet gebruiken? Of wilt u een bedrag geven voor het Jeugd- en Jongerenwerk? Maak dan apart een bijdrage over naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, IBAN NL72 SNSB 0937 0141 09. Vermeld daar dan wel het doel van de collecte of gift bij en geef aan dat u dit namens de Fonteinkerk doet. Dank voor uw gift!