Een kleurige paasgroet

Zondag 4 maart jl. hebben we met de tieners van TOZ (en nog wat extra handjes) wel 80 (!) kaartjes gemaakt. Bedoeld als paasgroet voor de gezinnen die momenteel in het AZC Amersfoort verblijven. We hebben het met de TOZ-ers gehad over wat het betekent om ‘uitgeprocedeerd’ te zijn. En hoe ingewikkeld dat is voor kinderen die hier al heel lang wonen of zelfs zijn geboren. Terug naar je land gestuurd te worden, terwijl je daar wellicht nog nooit bent geweest. Terwijl je in Nederland naar school gaat, je vrienden hebt en de taal spreekt. Heftig hoor!

Vanuit de diaconie dragen we bij door persoonlijke paasgroeten over te gaan brengen. We zijn blij dat onze ‘tieners’ er zulke mooie kunstwerkjes van hebben gemaakt. Het maakt onze jeugd zo ook bewust van het feit dat op ‘steenworp’ afstand gezinnen leven die vaak al jarenlang in onzekerheid verkeren. En voor wie een toekomst in Nederland niet lijkt weggelegd.

Maar we hopen natuurlijk vooral dat op deze manier de kinderen van het AZC zullen merken dat er aan ze gedacht is!

Diaconie Fonteinkerk

Wat: De diaconie van de Fonteinkerk is op veel fronten actief.  Denk bijvoorbeeld aan jaarlijkse acties als Kledinginzameling, Vakantiegeld delen en Kerst voor iedereen. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor de wijk, bijvoorbeeld Muziek & Ontmoeting en Samen aan Tafel. Daarnaast zijn diakenen betrokken bij ouderenwerk en kan er hulp worden geboden aan individuele personen. We hebben ook een actieve zogenoemde ZWO commissie, gericht op Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Tot slot is er een verscheidenheid aan overleggen waarin de verschillende diakenen zitting hebben, om zo op de hoogte te blijven van ontwikkelingen waarin we een rol kunnen spelen.

Wie: De diaconie van de Fonteinkerk bestaat momenteel uit vier leden. Tim Prinzen (voorzitter), Henriek Mak (secretaris), Gerrit Riks en Carla van Ee.

Waar: De activiteiten van de diaconie vinden over het algemeen plaats in of vanuit het Huis van Zuid. Zo hebben we daar de jaarlijkse Nieuwjaarsmaaltijd voor 70+-ers gehouden. En is er een zogenoemde ‘Tafel van Hoop’ geweest waarin we met plaatselijke vluchtelingen een maaltijd hebben gedeeld.

Waarom: Kerk zijn doen we juist ook door behulpzaam te zijn aan hen die extra hulp kunnen gebruiken. De diaconie geeft daar op vooral praktische wijze invulling aan. Op die manier willen we als gemeenschap in onze wijk betekenisvol dienend zijn.

Meer weten of heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via. Dat kan gemakkelijk via email.

Uitgebreide informatie over het diaconaat van de Protestantse Gemeente Amersfoort vindt u hier.

diaconie-fonteinkerk
X