Diaconie Fonteinkerk

Wat: De diaconie van de Fonteinkerk is op veel fronten actief.  Denk bijvoorbeeld aan jaarlijkse acties als Kledinginzameling, Vakantiegeld delen en Kerst voor iedereen. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor de wijk, bijvoorbeeld Muziek & Ontmoeting en Samen aan Tafel. Daarnaast zijn diakenen betrokken bij ouderenwerk en kan er hulp worden geboden aan individuele personen. We hebben ook een actieve zogenoemde ZWO commissie, gericht op Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Tot slot is er een verscheidenheid aan overleggen waarin de verschillende diakenen zitting hebben, om zo op de hoogte te blijven van ontwikkelingen waarin we een rol kunnen spelen.

Wie: De diaconie van de Fonteinkerk bestaat momenteel uit drie leden: Tim Prinzen (voorzitter), Henriek Mak (secretaris) en Karine Vreeswijk-Godthelp. Trudy Philipsen ondersteunt de diaconie. Momenteel is de diaconie op zoek naar een secretaris, die per 1 januari 2023 aantreedt.

Waar: De activiteiten van de diaconie vinden over het algemeen plaats in of vanuit het Huis van Zuid. Zo hebben we daar de jaarlijkse Nieuwjaarsmaaltijd voor 70+-ers gehouden. En is er een zogenoemde ‘Tafel van Hoop’ geweest waarin we met plaatselijke vluchtelingen een maaltijd hebben gedeeld.

Waarom: Kerk zijn doen we juist ook door behulpzaam te zijn aan hen die extra hulp kunnen gebruiken. De diaconie geeft daar op vooral praktische wijze invulling aan. Op die manier willen we als gemeenschap in onze wijk betekenisvol dienend zijn.

Meer weten of heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via. Dat kan gemakkelijk via email.

Uitgebreide informatie over het diaconaat van de Protestantse Gemeente Amersfoort vindt u hier.

Digitaal collecteren

Sinds zondag 29 maart 2020 wordt er digitaal gecollecteerd, door geld over te maken op de bankrekening van de Diaconie van de Protestante Gemeente Amersfoort. Dit werkt, maar brengt een enorme administratieve last met zich mee. Om dit te vergemakkelijken, kan nu ook gebruik gemaakt worden van een QR-code en de app Tikkie.

QR collecteOm deze code te gebruiken kan deze gescand worden met de QR-scanner van uw smartphone. Deze leidt u vervolgens naar de Tikkie betaalapp. U kunt ook direct gebruik maken van de QR scanner in de Tikkie-app zelf. LET OP: deze code werkt niet met de scanner van uw bank. In de Tikkie-app geeft u het bedrag aan dat u wilt bijdragen aan de collecte. Dit is dan het bedrag voor de 1e en 2e collecte samen. Dit bedrag wordt 50/50 verdeeld over het eerste doel (diaconaal) en het tweede doel (kerkelijk). U hoeft niet te vermelden dat u namens de Fonteinkerk bijdraagt.

Wilt u de QR-code niet gebruiken? Of wilt u een bedrag geven voor het Jeugd- en Jongerenwerk? Maak dan apart een bijdrage over naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, IBAN NL72 SNSB 0937 0141 09. Vermeld daar dan wel het doel van de collecte of gift bij en geef aan dat u dit namens de Fonteinkerk doet. Dank voor uw gift!