Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende vieringen

aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld

27 oktober: viering met Ds. Erick Versloot

3 november: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Kinderviering

10 november: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
viering met Schrift en Tafel

17 november: viering met predikant Ds. Reijer de Vries

24 november: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
laatste zondag kerkelijk jaar, Taizéviering

1 december: viering met Annechien Witteveen en Erik Renkema
1e Adventszondag

Orde van dienst zondag 20 oktober a.s.

Voorganger: Ds. Marieke den Braber (De Hoeksteen, Amersfoort)
Thema: God is terug? Waar was hij dan?!

  • Woord van vertrouwen en groet, lied 291D (I=voorganger, II= gemeente)
  • Lied 139: 1, 2
  • Glorialied, lied 869: 1, 6, 7
  • Lezing I : 1 Koningen 18: 20-29
  • Lied 948 ‘Als gij er zijt’
  • Lezing II: Marcus 6: 45-52
  • Lied 942: 1, 2 ‘Ik sta voor u’
  • Lied 934 ‘Ik ben’
  • Slotlied: lied 139b

Bankje

Een rustpunt voor bewoners van Amerhorst en Amerrank, halverwege een wandelilng naar de winkels aan de Leusderweg. Dit resulteerde in de plaatsing van een bankje.

X