Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken.

Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid.
Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil.

Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende vieringen

aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld

18 november: viering met de heer R. van Riezen

25 november: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor, laatste zondag kerkelijk jaar

2 december: viering met predikant Ds. Alex Baarslag, 1e zondag van Advent

9 december: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor, viering van Schrift & Tafel, 2e zondag van Advent

Nieuw: Zindex033.nl

Wie in Amersfoort activiteiten zoekt rond kerk, geloof en levensbeschouwing, vindt op Zindex033 een overzicht dat breed en veelkleurig is als de stad zelf. Kerken en geloofsgemeenschappen vormen een inspirerende omgeving, waarin veel moois ontstaat. Er is dus het nodige te beleven: voor denkers, voor doeners, voor zoekers en vinders. Zindex033 maakt het zoeken eenvoudig. Gaat u voor actie, vindt u een leeskring interessant, een cursus, kloosterweekend of buitenlandse reis? Met Zindex033 vindt u snel wat bij u past.

Kijk hier wat er te doen is in de kwartetkerken (De Bron, Emmauskerk, De Hoeksteen, Fonteinkerk). Geef u op, en doe mee. Voor elke leeftijd!

zindex033
X