Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken.

Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid.
Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil.

Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende vieringen

aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld

16 december: viering met predikant Ds. Reijer de Vries, 3e zondag van Advent

23 december: Top2000-viering, 4e zondag van Advent

24 december: Kerstspel “Zelfs de engelen slapen”, aanvang 19:00 uur

25 december: Kerstmorgenviering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

31 december: Oudjaarsviering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

Herfstbrief

De herfst. Het jaargetij van de vergankelijkheid. Bladeren vallen van de bomen. De groentetuin sterft af. Mist en nevel hangen boven de velden. De bomen tekenen zich kaal en zwart tegen de hemel af. De zon neemt afscheid, meer en meer. In de kerk lezen we verhalen over het einde der tijden. Ook de schepping is aan vergankelijkheid onderhevig, ook aan deze wereld komt een eind.

We herdenken de gestorven gemeenteleden; eens waren zij levend en wel in ons midden, maar nu zijn zij ons voorgegaan in de dood.De herfst is ook de tijd van de oogst, van appels, peren, aardappelen en suikerbieten. De oogst betekende altijd hoop voor de toekomst: hiermee zullen we de winter overleven. Van oudsher was november de slachtmaand. Ook een voorraad vlees was bepalend voor de levenskansen.

In zijn gedicht “Herfstnotities IV” ziet Gabriël Smit in de herfst soms vooral het einde, de eindigheid, en dan weer het nieuwe begin. Maar hij begrijpt dat zowel het einde als het begin vergankelijk zijn. Alles gaat voorbij, alles moet buigen voor de “dwingende hartslag” van geboorte en dood.

Dus wat houden we dan over, wat is de “lichtkern” van alle dingen? In het verglijden van de tijd, in de ruimte die trilt tussen tijd en tijd, ziet hij de liefde. Het is de “liefde der eeuwigheid” die niet vergaat. Wat er ook sterft en voorbijgaat, – de liefde blijft.

Als dat toch eens de oogst van ons leven zou kunnen zijn! De apostel Paulus denkt in zijn eerste brief aan de Korinthiërs (hoofdstuk 13) na over de vergankelijkheid van onze woorden, inzichten en kennis. Maar, zo zegt hij: “De liefde zal nooit vergaan.”

Soms ervaar ik dat. Ik had een lieve vader die ik nog dagelijks mis. Maar als ik denk aan zijn vriendelijke, troostende aanwezigheid, – dan voel ik nog steeds de warmte daarvan. De liefde zal nooit vergaan.

Voor de kille, gure dagen die komen wens ik u en jullie allen een troostende Aanwezigheid toe: de Liefde der eeuwigheid.

Ds. Wim Verschoor

HERFSTNOTITIES IV

Soms zie ik het najaar als afscheid,
soms zie ik het als begin:
einde van zonlicht en leven,
oorsprong van sterven en nacht.

Maar als ik, tot rust gekomen,
mij klaarder vooroverbuig
naar de lichtkern van alle dingen
weet ik: het is niet waar.

Het is geen begin en geen einde,
geboorte niet, sterven niet,
het is een daartussen zweven
in glans die nog niet bestaat.

Het is tussen gaan en komen
een aanvang van evenwicht:
geboorte en dood houden bevend
hun dwingende hartslag in

en laten een ruimte open
die trilt tussen tijd en tijd:
de haat tussen leven en sterven
is de liefde der eeuwigheid.

(GABRIËL SMIT,
VERZAMELDE GEDICHTEN, AMBO 1969)

Nieuw: Zindex033.nl

Wie in Amersfoort activiteiten zoekt rond kerk, geloof en levensbeschouwing, vindt op Zindex033 een overzicht dat breed en veelkleurig is als de stad zelf. Kerken en geloofsgemeenschappen vormen een inspirerende omgeving, waarin veel moois ontstaat. Er is dus het nodige te beleven: voor denkers, voor doeners, voor zoekers en vinders. Zindex033 maakt het zoeken eenvoudig. Gaat u voor actie, vindt u een leeskring interessant, een cursus, kloosterweekend of buitenlandse reis? Met Zindex033 vindt u snel wat bij u past.

Kijk hier wat er te doen is in de kwartetkerken (De Bron, Emmauskerk, De Hoeksteen, Fonteinkerk). Geef u op, en doe mee. Voor elke leeftijd!

zindex033
X