Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid.Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende vieringen

aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld

24 maart: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
3e zondag 40-dagentijd

31 maart: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
4e zondag 40-dagentijd

7 april: viering met predikant Drs. J. Greven
5e zondag 40-dagentijd

14 april: viering met predikant Ds. Maria Berends
Palmpasen

18 april: viering met predikant Ds. Leo Koffeman
Witte Donderdag, Taizéviering, aanvang 19:30 uur

19 april: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Goede Vrijdag, aanvang 19:30 uur

20 april: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Stille Zaterdag, aanvang 22:00 uur

21 april: Paasviering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

Ophef over Nashville-verklaring

Afgelopen week heeft een grote groep evangelische en orthodox-christelijke voorgangers een verklaring naar buiten gebracht met hun mening over levensverbintenissen anders dan die van het huwelijk tussen man en vrouw ( de zogenaamde Nashville-verklaring). Deze verklaring heeft veel publiciteit gekregen in de landelijke media.

Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland, reageert met: “De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente.
In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk géén waardeoordeel uit¬spreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Als moderamen en predikant van de Fonteinkerk herkennen wij ons in deze reactie van Ds. René de Reuver. Niet voor niets heeft de Fonteinkerk zich aangesloten bij “Wij de kerk”, een platform van kerken die uitnodigend willen zijn voor ieder mens, ongeacht samenlevings-vorm of geaardheid. Wie naar aanleiding van dit onderwerp een gesprek wil, of even wil reageren, – aarzel dan niet om mij te bellen of te mailen!

Met hartelijke groet, Wim Verschoor

taize

Taizéviering
zaterdag 23 maart
klik hier voor
meer informatie

Zonnepanelen op Huis van Zuid

De Fonteinkerk draagt haar steentje bij aan duurzaamheid. Het initiatief hiertoe werd enige tijd geleden genomen door enkele gemeenteleden. Zij wilden het werken aan duurzaamheid ook in kerkelijk verband tot uiting willen brengen. Hierbij lig de nadruk niet op rendement maar op de wil om aan duurzaamheid te werken. Een kort onderzoek naar draagvlak binnen de gemeente resulteerde in een positieve uitslag. Vervolgens zijn offertes aangevraagd voor een installatie die uit 30 panelen bestaat en werden acties voor de financiering van deze investering gehouden.

De keuze voor het betreffende dakvlak is een compromis. Qua zonligging zou het dak van de kloostergang het meest ideaal zijn. Ondanks de minder gunstige zonligging van het westelijk dakvlak van Huis van Zuid, is toch voor plaatsing op dat dakvlak gekozen. De dakbedekking van de kloostergang bleek kwetsbaar en vanwege te verwachte windinvloeden zouden de panelen moeten worden verzwaard, wat extra kosten met zich meebracht.

In december 2018 zijn de 30 panelen op het westelijke dak van Huis van Zuid geplaatst, met ieder een vermogen van 300 Wattpiek. De stroomopbrengst wordt aan het elektriciteitsnet terug geleverd, dus niet opgeslagen in accu’s.

Nieuw: Zindex033.nl

Wie in Amersfoort activiteiten zoekt rond kerk, geloof en levensbeschouwing, vindt op Zindex033 een overzicht dat breed en veelkleurig is als de stad zelf. Kerken en geloofsgemeenschappen vormen een inspirerende omgeving, waarin veel moois ontstaat. Er is dus het nodige te beleven: voor denkers, voor doeners, voor zoekers en vinders. Zindex033 maakt het zoeken eenvoudig. Gaat u voor actie, vindt u een leeskring interessant, een cursus, kloosterweekend of buitenlandse reis? Met Zindex033 vindt u snel wat bij u past.

Kijk hier wat er te doen is in de kwartetkerken (De Bron, Emmauskerk, De Hoeksteen, Fonteinkerk). Geef u op, en doe mee. Voor elke leeftijd!

zindex033
X