Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk. Al ruim 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende online vieringen

De liturgie voor de komende viering vindt u HIER.

zondag 7 maart
10:00 uur, viering met Stadsdominee Ds. Diederiek van Loo
(meeluisteren) of (meekijken)

zondag 14 maart
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
(meeluisteren) of (meekijken)

Een volledig overzicht van de vieringen vindt u HIER.

Actuele situatie

UPDATE 11 februari 2021  De maatregelen zijn door het kabinet verlengd tot en met 2 maart a.s. De kerkenraad verlengt daarom ook de eerder genomen maatregelen. Details vindt u HIER.

Alle vieringen zijn via Kerkdienstgemist mee te luisteren. Klik op de button links hiernaast om de viering te beluisteren en mee te vieren.

Een aantal vieringen zullen ook in beeld worden gebracht, de betreffende data volgen binnenkort. Om een viering mee te kijken, klik dan op het YouTube -pictogram hiernaast.

De liturgie van elke viering is te vinden via deze link.

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd: 2e zondag

Matteüs 25:35
“Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.”
LINK naar de bijbeltekst.

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen zijn deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.

De eerste foto’s van de thuisschikkingen vindt u HIER.

X
X