Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende vieringen

zondag 19 januari
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
openbare belijdenis en bevestiging ambtsdrager

zondag 26 januari
10:00 uur, gezamenlijke viering met Bergkerk,
Nieuwe Kerk en St, Ansfridus,
deze viering vindt plaats in de Fonteinkerk

zondag 2 februari
10:00 uur, viering met predikant Ds. Diederiek van Loo
Ds. Diederiek van Loo is stadsdominee in Amersfoort

zondag 9 februari
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Viering met Schrift & Tafel

Viering 12 januari

Voorganger: Ds. Reijer de Vries
Eerste zondag van Epifanië, “Doop van de Heer”

Intochtslied Psalm 100, vers 1 t/m 4
Kyrië met zingend Lied 301C
Glorialied Lied 487, vers 2 en 3
Profetenlezing, Jesaja 42: 1-7 (LINK naar online bijbel)
Zingen Psalm 89, vers 10 en 11
Evangelielezing, Matteüs 3: 13-17 (LINK naar online bijbel)
Lofzegging, Lied 516, vers 3 en 5
Verkondiging
Zingen, Lied 524, vers 2 t/m 5
Gebeden / collecte
Slotlied, Lied 353, vers 1 t/m 4
Zegen

X