Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Kerkdienst live

fonteinkerk-kerkdienst-gemist

Palmpasen!

Palmpasen 2020, geen gewone KIEM maar digiKIEM! De kinderen maakten hun palmpasenstokken thuis, het resultaat zie je in dit filmpje.

Viering live meeluisteren

Zolang het kan worden onze vieringen in aangepaste vorm gehouden, waarbij alleen mensen met een taak in de viering aanwezig zijn. Klik HIER of op de button hiernaast om de viering via internet te beluisteren en mee te vieren. Kort voor tien uur start de livestream, mocht u te vroeg inschakelen, druk dan om enkele minuten voor 10 uur op “refresh”, F5 in uw browser of nogmaals op button (als u met een tablet of smartphone luistert).

De liturgie van de viering vindt u iets lager op deze pagina.

Standby & Standup

Jongeren van de Fonteinkerk komen tijdens Goede Vrijdag in actie. Lees hier alles over deze actie!

Home

ACTUELE SITUATIE – update 25 maart

De kerkenraad heeft besloten alle kerkelijke activiteiten en activiteiten die voortkomen uit verhuur van zaalruimten stop te zetten.

Stopt de Fonteinkerk nu met kerk-zijn? Nee, zeker niet. Zolang het mogelijk is zullen de vieringen op zondagochtend doorgaan, zal inFontein wekelijks verschijnen en zal de Fonteinkerk elke maandag tot en met zaterdag tussen 19:00 en 21:00 open zijn voor mensen die stilte zoeken, een kaarsje willen branden of wellicht hulp nodig hebben.

Meer informatie leest u HIER.

Komende vieringen

Deze week is er alleen op maandag, dinsdag en woensdag tussen 19:00 en 21:00 uur een stiltemoment!

donderdag 9 april (aangepast ivm Corona)
19:30 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Witte Donderdag

vrijdag 10 april (aangepast ivm Corona)
19:30 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Goede Vrijdag

zaterdag 11 april (aangepast ivm Corona)
22:00 uur, viering met predikant Ds. Leo Koffeman
Stille Zaterdag

zondag 12 april (aangepast ivm Corona)
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Pasen

Viering 9 april
Witte Donderdag

(aangepast ivm Corona)

Zolang het mogelijk is verzorgen wij een wekelijkse viering waarbij slechts enkele mensen, uitsluitend mensen met een taak, aanwezig zijn.

Voorganger: Ds. Wim Verschoor

De liturgie van de viering op Witte Donderdag wordt hier binnenkort gepubliceerd.

De overweging van 5 april, Palmpasen, vindt u HIER.

Collectes 12 april

(aangepast ivm Corona)

U kunt uw gave overmaken naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, IBAN NL72 SNSB 0937 0141 09, ovv het collectedoel en de wijkgemeente waar u bent ingeschreven.

Diaconie: plaatselijke stille armoede

Kerk: kosten predikantplaatsen

Eén jaar geleden

In deze merkwaardige tijd waarin wij elkaar niet ontmoeten, zullen wij in de komende tijd enkele foto’s uit het verleden herplaatsen.

14 april 2019, gezelligheid tijdens het maken van de Palmpasenstokken en een feestelijke optocht in de kerk!
Klik op de foto voor een vergroting.

X