Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende vieringen

aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld

15 december, 3e Adventszondag
10:00 uur, viering met predikant Ds. Gerben Brunsveld
19:30 uur, Adventsvesper in De Hoeksteen (Klaartje Donzepad)

22 december, 4e Adventszondag
10:00 uur. viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
19:00 uur, Adventsvesper in De Emmauskerk (Noordewierweg)

24 december, Kerstavond
19:00 uur. Niemand Buiten Spel

25 december, 1e Kerstdag
10:00 uur. viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

Viering zondag 15 december

Voorganger: Ds. Gerben Brunsveld

 • aansteken 3e adventskaars
 • intochtslied Psalm 145 vers 1 en 2, Oh Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal
 • Kyriëgebed, afgewisseld met gezongen Heer ontferm U
 • 1e schriftlezing Jesaja 35: 1-10 (LINK naar online bijbel)
 • 2e schriftlezing Jacobus 5: 7-10 (LINK naar online bijbel)
 • zingen: lied 446, vers 1 t.m 5, Zijt Gij waarop de wereld wacht
 • 3e schriftlezing Mattheüs 11: 2-11 (LINK naar online bijbel)
 • zingen: lied 462, vers 1, 4, 5 en 6 Zal er ooit een dag van vrede
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 534, vers 1 t/m 4, ij die de blinden weer liet zien
 • gebeden en gaven
 • slotlied lied 463, vers 1 t/m 5, Licht in onze ogen
adventszondag 2 fonteinkerk

Bovenstaande foto is van de bloemschikking op de tweede zondag van Advent. Een foto van de derde volgt z.s.m.

Derde zondag van Advent – Gaudete

Het vaste element in de bloemschikking voor Advent en Kerst 2019 is een piramide met drie ribben. Die staat voor ik-jij-God, of het fysieke, het sociale, het spirituele – voor de totale werkelijkheid. Elke Adventszondag komt er een nieuwe krans om de piramide, als een andere manier om de werkelijkheid te duiden, te kleuren. De kransen ‘doen iets’ met de lezing uit de profeet Micha voor die zondag.

Vandaag, de derde zondag van Advent, legt Micha uit hoe we de weg van God, de weg van de liefde kunnen gaan: die bestaat uit recht doen en trouw betrachten. De krans van deze zondag is gemaakt van takken van de thuja, de levensboom (de conifeer waar veel van onze heggen uit bestaan), en daarbovenop een pindasnoer, zoals we dat aan de vogels in de tuin geven. Hoe brengen we leven? Dat kan, zegt Micha, wanneer iedereen ruimhartig deelt van wat hij of zij ontvangt.

Dan is alles liefde.

X