Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid.Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende vieringen

aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld

22 september: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Gemeentezondag

29 september: viering met voorganger Ds. Alex Baarslag

6 oktober: viering met Ds. Rein van der Zwan

13 oktober: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
viering met Schrift en Tafel

20 oktober: viering met Ds. Marieke den Braber

27 oktober: viering met Ds. E. Versloot

X