Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Viering live meeluisteren

In juli worden vieringen gehouden waarbij wij ons richten op circa 60 bezoekers, in augustus met circa 80. Meer informatie vindt u HIER. Uiteraard zijn ook die online te volgen. Klik HIER of op de button hiernaast om de viering via internet te beluisteren en mee te vieren. Kort voor tien uur start de livestream, mocht u te vroeg inschakelen, druk dan om enkele minuten voor 10 uur op “refresh”, F5 in uw browser of nogmaals op button (als u met een tablet of smartphone luistert). De liturgie van de viering vindt u iets lager op deze pagina.

Komende vieringen

In juli houden wij vieringen waarvoor wij circa 50 mensen uitnodigen. Daar komen 10 mensen met een taak bij, zodat er 60 mensen aanwezig zijn. Nadere informatie vindt u HIER.

zondag 5 juli, aangepaste viering
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

zondag 12 juli, aangepaste viering
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

zondag 19 juli, aangepaste viering
10:00 uur, viering met predikant Ds. Leo Koffeman

zondag 26 juli, aangepaste viering
10:00 uur, viering met predikant Ds. Titus Woltinge

zondag 2 augustus, aangepaste viering
10:00 uur, viering met predikant Ds. Alex Baarslag

zondag 9 augustus, aangepaste viering
10:00 uur, viering met predikant Ds. Leo Koffeman

zondag 16 augustus, aangepaste viering
10:00 uur, viering met predikant Ds. Evert Overeem

zondag 23 augustus, aangepaste viering
10:00 uur, viering met predikant Ds. Wim Verschoor

zondag 30 augustus, aangepaste viering
10:00 uur, viering met predikant Ds. Wim Verschoor

Viering 5 juli a.s.

Voorganger: Ds. Wim Verschoor

VOORBEREIDING
– Bemoediging en groet
– Intochtslied: Psalm 4 : 1, 3
– Kyriëgebed
– Loflied: lied 869, verzen 1, 3 en 6, Lof zij de Heer
DIENST VAN HET WOORD
– Gebed om de Geest van God
– Verhaal voor de kinderen
– Eerste Schriftlezing: Jesaja 55:1-6 (LINK naar onlinebijbel)
– Zingen: lied 382, verzen 1 en 2, O alle gij dorstigen
– Tweede Schriftlezing: Mattheüs 11:25-30 (LINK naar onlinebijbel)
– We luisteren naar: Ik zou weleens willen weten (Jules de Corte, 1924-1996)
– Uitleg en verkondiging
– Moment van stilte
– FONS zingt: Blessed are the pure in heart Alan Bullard (1947)
GEBEDEN EN GAVEN
– Dankgebed, voorbeden, stil gebed
– FONS zingt: Notre Père (Maurice Duruflé, 1902–1986)
– Collecte
– Slotlied: lied 936, Luister naar de wind
– Wegzending en zegen

Bloemengroet 5 juli

Collectes 5 juli

Diaconale collecte: Help een stille coronaramp te voorkomen
Kerk: onderhoud Fonteinkerk en Huis van Zuid
QR collecteU kunt uw gave overmaken door bovenstaande QR-code te gebruiken of via een overschrijving. Meer informatie vindt u hier.

MET MÉÉR NAAR DE KERK ! – update 29 juni

Vanaf 5 juli 2020, kunnen we – onder voorwaarden – weer met meer mensen naar de kerk. De Fonteinkerk kiest er voor het aantal bezoekers stapsgewijs te verhogen. Daarom bent u alleen na aanmelding welkom!

Meer informatie leest u HIER.

De vieringen op zondagochtend zijn online te beluisteren en inFontein verschijnt wekelijks. Het stiltemoment krijgt na 4 juli a.s. een andere vorm, meer informatie volgt binnenkort.

Viering 7 juni 2020

Een spannende viering, de eerste na de Coronaperiode. Een periode waarin wel vieringen werden gehouden, maar in aanwezigheid van alleen de voorganger, een ouderling, een organist en een gelegenheidskoor. Vieringen die door velen werden gevolgd via Kerkdienstgemist.nl, maar ook een periode zonder ontmoeting. Nadat de kerkenraad een Gebruiksplan opstelde en goedkeurde, kon op 7 juni, nadat de kerk voorzien was van diverse aanpassingen, de eerste viering worden gehouden. Hier onder vindt u enkele foto’s van deze dag.

X