Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende vieringen

zondag 23 februari
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

zondag 1 maart
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
1e zondag 40-dagentijd

zondag 8 maart
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
2e zondag 40-dagentijd, viering met Schrift en Tafel

zondag 15 maart
10:00 uur, viering met wijkpredikant Drs. J. Greven
3e zondag 40-dagentijd

zondag 22 maart
10:00 uur, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
4e zondag 40-dagentijd

Viering 23 februari

Voorganger: Ds. Wim Verschoor

Intochtslied Psalm 146c, verzen 1, 3 en 4, Alles wat adem heeft
Kyrië
Glorialied, Lied 214, verzen 1, 2, 4, 5 en 8, Het licht dat weer opnieuw begon
Eerste schriftlezing: Exodus 2: 11-22 (LINK naar tekst)
Tweede schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 (LINK naar online bijbel)
Zingen, Lied 537, verzen 1, 3 en 4, Zo spreekt de Heer
Uitleg en verkondiging
Zingen, Lied 1014, Geef vrede door
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied, Lied 316, Het woord dat U ten leven riep

X