Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid.Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende vieringen

aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld

26 mei: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
doopviering

2 juni: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
in deze viering wordt een huwelijk ingezegend

9 juni: viering met Prof. Dr. Leo Koffeman
Pinksteren

16 juni: viering met predikant Ds. Berend Borger

23 juni: viering met predikant Ds. O. van Dongen

Recente Tweets

X