De Fonteinkerk, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amersfoort, in Amersfoort-Zuid.
De Fonteinkerk is

gericht op God: dikke kans dat je geraakt wordt, (spoor-)zoeken naar God, door Hem gevonden worden!
gericht op elkaar: je mag zijn wie je bent, je bent nieuwsgierig naar de ander
gericht op wijk, stad en wereld: de ander voelt zich niet  vergeten
de Fontein: KerkHuis, open en dynamische pleisterplaats

Eind 2023 hebben de kerkenraden van de Emmaüskerk en de Fonteinkerk, met instemming van de leden van beide wijkgemeenten, besloten om per 1 januari 2024 te fuseren. De fusiekerk zal worden geleid door één kerkenraad, vieringen en activiteiten vinden plaats in zowel de Emmaüs- als de Fonteinkerk.
HIER vindt u de website van  de Emmaüskerk.

Viering zondag a.s.

zondag 16 juni
aanvang 10:00 uur
ds. Teun Kruiswijk Jansen

organist: Henk Veldman
ambtsdrager van dienst: Koos Koolstra
lector: Marco Last

Er is kinderoppas en KIEM-kinderviering


De liturgie voor deze viering vindt u HIER 

Meekijken via DEZE LINK, meeluisteren kunt u HIER.

Kerk-app!

Sinds begin 2024 heeft de Fonteinkerk een eigen kerk-app! In de app vind je nieuws, themagroepen, agenda’s, podcasts, adressen, collectes enzovoort. Ga naar Google Play of de Apple App Store, zoek op “Fonteinkerk Amersfoort”, download de app en vraag toegang aan!

logo-app-store

VERBINTENISDIENST

Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, de Raad van Kerken en de kerkenraad van de Fonteinkerk nodigen u van harte uit voor de dienst op zondag 16 juni 2024 om 15 uur waarin ds. Coen Wessels wordt verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland als predikant met bijzondere opdracht ten behoeve van zijn werkzaamheden als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

De dienst vindt plaats in de Fonteinkerk te Amersfoort en begint om 15.00 uur. Dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, zal voorgaan in het verbintenisgedeelte van de dienst. Mgr. Van den Hende (Rooms-Katholieke Kerk), Martine Versteeg (Missie Nederland) en Rhoïnde Mijnals-Doth (SKIN) zullen voorgaan in de voorbeden. Het vocaal ensemble FONS verleent medewerking aan de dienst. Na afloop is er gelegenheid om ds. Wessel te feliciteren.

Namens de Protestantse Kerk in Nederland, ds. Trijnie Bouw (preses), Dr. René de Reuver (scriba)

Namens de Raad van Kerken in Nederland, Geert van Dartel (voorzitter)

Namens de Fonteinkerk, Anita Oldhoff (scriba)

De uitnodiging voor deze bijzondere viering vindt u HIER.

Vacature: predikant 1.0 fte

De Protestantse wijkgemeente Fonteinkerk – Vierplek Emmaüskerk in Amersfoort zoekt een predikant 1.0 fte. Klik HIER voor alle informatie.