Informatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de Fonteinkerk. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, stuur dan gerust een email naar onze scriba.

Nieuwsbrief inFontein

inFontein

Het gemeentenieuws van de Fonteinkerk wordt gepubliceerd via de wekelijkse nieuwsbrief inFontein. Deze nieuwsbrief wordt uitgedeeld voor de viering op zondagochtend. Bent u niet in de viering en wilt u de nieuwsbrief toch ontvangen? Wilt u de nieuwsbrief automatisch ontvangen? Stuur dan een email naar infontein@fonteinkerk-amersfoort.nl en u bent voortaan altijd op de hoogte!

Activiteiten nieuwsbrief

Emailnieuwsbrief Huis van Zuid

In Huis van Zuid vindt een keur aan activiteiten plaats. Een overzicht van deze activiteiten vindt u in de agenda van deze website. Ook worden in een emailnieuwsbrief activiteiten aangekondigd. Via dit formulier kunt u zich abonneren op deze nieuwsbrief.

Diaconie

Diaconie

Indien u de diaconie wilt steunen met een gift, dan kunt u gebruik maken van IBAN NL08RABO0373710259 t.n.v. Diaconie Fonteinkerk Amersfoort.. Hartelijk dank voor uw gift!

Meer informatie over de diaconie vindt u HIER.

Vierklank (Drieluik)

Vierklank

Vierklank is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. . De naam verwijst naar de drie kerkverbanden die in de PGA gefuseerd zijn (hun kerkbladen zijn al in 1999 samen gegaan) én het blad van de  PG-HAN, waarmee Drieluik in het najaar van 2023 fuseerde.

Het algemene deel bestaat uit interviews, prikkelende columns en verdiepende artikelen over geloven in Amersfoort. Ook nieuws uit gezamenlijke organen, als de algemene kerkenraad, de centrale diaconie, het college van kerkrentmeesters en de diaconaal medewerker krijgt hierin een plaats. Daarnaast hebben alle wijkgemeenten hun eigen pagina voor praktische informatie, wijkberichten en activiteiten, waardoor het mogelijk is met de andere gemeenten in de PGA mee te leven en mee te doen. Tenslotte is een handig overzicht van alle kerkdiensten in de PGA opgenomen.

De meest recente uitgave én oudere uitgaven vindt u op de website van de PGA. Klik HIER om naar direct naar de betreffende pagina te gaan en Vierklank in te zien of te downloaden.

Ons kind laten dopen in de Fonteinkerk?

Dopen

Dopen is een eeuwenoud christelijk ritueel dat zijn oorsprong vindt in de joodse traditie. Ook in de Fonteinkerk wordt er gedoopt. De doop is eigenlijk een ‘ja’ antwoorden op het eerste ‘ja’ van God. Voor wij iets van God weten, kent Hij ons. ‘Mens, je mag een mens van God zijn. Ik wil je kennen bij je naam. Ik wil van je weten, of je nu klein bent of groot, wat er ook uit je groeit en wat er ook gebeurt: je mag altijd opnieuw beginnen.’ Dit ‘ja’van God beantwoordt de dopeling: ‘ja, ik wil zo’n mens zijn’. Of de ouders beantwoorden dit voor het kind dat gedoopt wordt, en zeggen: ‘ja, jij bent een kind van God, jij mag er zijn. En wij zullen er voor jou zijn. We zullen voor je zorgen en je groot brengen.

Dit is de doopbelofte die we gebruiken in de Fonteinkerk:

Geloven jullie in de bevrijdende kracht van God,
die  in de bijbelse verhalen, in het leven van Jezus
en in het leven van zovele mensen zichtbaar is geworden,
en willen jullie dat je kind zal opgroeien in dit geloof?
Beloven jullie dat je zult proberen goede ouders voor je kind te zijn
en dat je hem/haar vertrouwd zult maken met wat de bijbelse verhalen,
de kracht van God en de medemenselijkheid van Jezus
in het leven van mensen kunnen betekenen?

Beloven jullie ook dat je je kind, dit nooit vanzelfsprekende wonder,
trouw zult zijn, wat de toekomst ook brengen mag,
en hoe zij zich ook zal ontwikkelen?

Wanneer u zelf gedoopt wil worden, of uw kind(eren) wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant of scriba. U vindt hun contactgegevens in de voetnoot van deze pagina.

Kunnen wij trouwen in de Fonteinkerk?

Trouwen

Trouwen in de kerk is: Gods zegen vragen voor jullie huwelijk, in de kerkgemeenschap jullie relatie zichtbaar maken, je trouwbeloften hardop uitspreken voor God, gemeente, familie en vrienden, samen zingen, danken en bidden. Ook al ben je al een tijd niet meer in de kerk geweest, maar je wilt toch graag je huwelijk kerkelijk laten zegenen, dan kan dat. Een van beide partners moet hiervoor lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.
De dienst begint nadat het bruidspaar is binnengekomen en de familie heeft plaatsgenomen. De predikant begint de dienst met een persoonlijk woord naar het bruidspaar en de aanwezige gasten. Er zijn liederen om mee te zingen, iemand leest teksten voor uit de bijbel en de predikant houdt een preek. Vervolgens zal zij het bruidspaar vragen of zij elkaar tot in de dood trouw zullen blijven en of ze kinderen, die hun worden toevertrouwd, met zorg en liefde willen omgeven, zoals God ons met zorg en liefde omgeeft. Na een bevestiging van het bruidspaar verzoekt de predikant het bruidspaar te knielen waarna zij de zegen over hen uitspreekt. Daarna geeft hij hun de trouwringen die hij voor de dienst heeft gekregen. Als je in de kerk trouwt geef je elkaar daar pas de ring en niet in het stadhuis. Bij een protestants huwelijk zijn geen getuigen nodig. Aan het einde van de dienst wordt meestal de huwelijksbijbel overhandigd. Na de huwelijksbevestiging wordt het huwelijk in het kerkboek bijgeschreven.

Praktisch
In Nederland vindt het kerkelijk huwelijk pas plaats na het burgerlijk huwelijk. Na de burgerlijke huwelijksvoltrekking krijg je een bewijs mee om te tonen voor de kerkelijke huwelijksbevestiging. Trouwen in de protestantse kerk is dus niet de voltrekking van het huwelijk maar de bevestiging ervan. In de Fonteinkerk is het ook mogelijk voor twee vrouwen en twee mannen hun huwelijk te laten bevestigen of hun relatie te laten zegenen.

Bespreek ruim van tevoren de datum van de trouwdag met de predikant ds. Wim Verschoor. Hij kan jullie uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Denk ook zelf na over wat jullie willen: een thema of bijbeltekst, muziek, de aankleding. Veel is mogelijk wanneer je het vooraf bespreekt.

Kosten
Aan een huwelijksviering in een kerk zijn kosten verbonden. Indien een van beide partners lid is van de Fonteinkerk is de viering gratis, waarbij we er vanuit gaan dat de collecte in de dienst bestemd is voor de Fonteinkerk. Anders wordt er een bedrag in rekening gebracht.

Is de PKN een ANBI?

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De volgende onderdelen van de Protestantse Gemeente Amersfoort zijn geregistreerde ANBI instellingen:

Protestantse Gemeente te Amersfoort
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amersfoort

Meer informatie, waaronder de RSIN-referenties,  vindt u op de website van de PKN-kerken Amersfoort. Alle informatie omtrent ANBI vindt u op de webste van de Belastingdienst, klik HIER om deze site te openen.ANBI

Wilt u meer weten over ANBI? Klik op het logo hieronder en uw wordt doorgelinkt naar de website van de Belastingdienst.

anbi_logo1
Hoe kom ik aan collectebonnen?

Collectebonnen

U kunt bij de Protestantse Gemeente Amersfoort collectebonnen kopen, die in elke wijkgemeente te gebruiken zijn. In plaats van geld doet u dan een bonnetje in de collectezak of zendingsbus. Het bedrag dat u voor de bonnen betaalt, is aftrekbaar bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

De bonnen zijn er in vellen van:
€ 10 (20 bonnen á 0,50)
€ 20 (20 bonnen á 1,00)
€ 50 (20 bonnen á 2,50)
€ 100 (20 bonnen á 5,00)

U kunt de collectebonnen afhalen op het kerkelijk bureau of bij het kerkelijk bureau bestellen. Hiervoor maakt u het bedrag van uw keuze over op rekening NL34 INGB 0005 8046 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen. Vermeld bij de overschrijving uw naam en adres en de soort bonnen die u wilt ontvangen. De bonnen worden dan thuisgestuurd.

Tip: Als u een maandelijkse automatische overschrijving regelt, krijgt u iedere maand vanzelf bonnen toegestuurd zonder er verder over na te hoeven denken.

Hoe word ik lid van de Fonteinkerk?

Lidmaatschap

Als u lid wilt worden van de Fonteinkerk kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau of de scriba van de kerkenraad. Ook indien u lid bent van een andere gemeente behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland, en u wil zich laten overschrijven, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA). Zij sturen u dan een formulier en een brief met een informatiepakket.

Adresgegevens
Protestantse Gemeente Amersfoort
Kerkelijk Bureau
Groenmarkt 19
3811 CP AMERSFOORT
website PGA
email

Openingstijden: ma-vrij 9.00-12.00 uur.

Wijkkas

Wijkkas

Giften aan de Fonteinkerk kunt u overmaken naar de wijkkas van de Fonteinkerk. De IBAN van de wijkkas is NL59 INGB 0003 8142 59. Hartelijk dank voor uw gift!

YOUganda

De collecten tijdens de vieringen met Schrift en Tafel zijn sinds jaar en dag verbonden aan een speciaal project. In september 2021 heeft de Fonteinkerk een nieuw doel geadopteerd, de Stichting YOUganda.

De Stichting YOUganda is in 2013 opgericht en wil ondersteuning bieden aan projecten in Oeganda op het gebied van onderwijsontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling. Zij hebben ons gevraagd bij te dragen aan de oplossing van problemen van zo’n 2.000 jongeren, vooral tussen 10 en 20, die zijn getroffen door de gevolgen van de foutieve toediening van quinine tegen malaria. Deze jongeren lijden daardoor aan fibrose en zijn zeer beperkt in hun ontwikkeling. Deze behandeling is niet meer toegestaan en aangroei van de aantallen aan de onderkant komt nauwelijks voor.

100 jongeren zijn tot nu toe geopereerd aan fibrose en 20 aan klompvoet (met dezelfde oorzaak). Zo gauw COVID dat toelaat is YOUganda van plan om nog eens 1000 tot 1500 jongeren te opereren. YOUganda zegt hierover””deze operaties zullen plaatsvinden in het Healthcentre 4 in Bukedea. We gaan er van uit dat 10% van de jongeren met fysieke problemen op een andere wijze geholpen kunnen en moeten worden. Hierbij valt te denken aan krukken, rolstoelen en protheses. Uiteraard laten we deze jongeren niet in de steek. De werving van jongeren vindt vooral, maar niet uitsluitend, plaats via de ruim 100 scholen. We proberen we via het netwerk van Local Coordinators en kerken, ook de vele jongeren te bereiken die niet (meer) naar school gaan. Over het algemeen is een school opgericht door en nauw verbonden met een kerk.

Wij gaan er van uit dat we nog wel vier jaar nodig hebben om ervoor te zorgen dat alle jongeren met een fysieke problematiek zodanig zijn geholpen, dat ze zich optimaal verder kunnen ontwikkelen, binnen hun mogelijkheden. We verwachten dat behandeling gemiddeld tussen 50 en 100 euro gaat kosten. Voor ons is het onverteerbaar dat jongeren dit lot moeten ondergaan, dankzij een medische handeling, die hen zou moeten helpen. Daarom hebben we ons voorgenomen niet te rusten voor al deze jongeren een kans hebben gekregen op een ander leven. Wij zijn de leden van de Fonteinkerk in Amersfoort heel dankbaar dat ze ons daarbij willen steunen!”

De kerk in relatie tot het levenseinde?

Levenseinde

Overlijden of naderend overlijden van uzelf of een dierbare is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Wanneer u bij naderend overlijden van uzelf of een dierbare behoefte heeft aan een gesprek met de predikant of ouderling, neem dan contact met ons op (zie onder contact). Bij overlijden kan de (Fontein)kerk van betekenis zijn door het houden van een rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis of crematie. Wanneer u een beroep op de Fonteinkerk wilt doen, neem dan contact op met de predikant of scriba. U vindt hun contactgegevens in de voetnoot van deze pagina.

Privacy

De Fonteinkerk heeft privacy hoog in het vaandel staan. Uitgebreide informatie over privacy vindt u HIER.