Basiscatechese in de Fonteinkerk

Voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben wij in de Fonteinkerk basiscatechese. Ongeveer acht keer per schooljaar komen wij (meestal op zondag) bij elkaar.
Het doel is om met de kinderen op bepaalde onderwerpen nog wat dieper in te gaan. In het eerste deel worden de volgende onderwerpen bekeken; de feestdagen (Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren) de rituelen (avondmaal, doop) en onderwerpen als bijvoorbeeld reformatie.

In het andere, tweede deel staan het “einde van het kerkelijk jaar” en de stap-over (Bar Mitswa/Bat Mitswa), centraal. Voor het einde van het kerkelijk jaar schilderen de kinderen stenen voor de in dat jaar overleden gemeenteleden. De stenen, met de namen van de overledenen, worden in de dienst door de
nabestaanden bij de fontein gelegd.

De stap-over is het moment waarop de kinderen van de basisschool gaan. Ze krijgen een knapzak van de ouders en de kerk mee voor onderweg. In de knapzak zitten melk en honing (verwijzing naar het beloofde land), brood en wijn, in dit geval druivensap (het voedsel voor onderweg), licht (om met een open, heldere blik te kunnen kijken) en zout (tegen bederf en als smaakmaker) en een bijbel. In de voorbereiding bezoeken we (1x per 2 jaar) ook de synagoge. De fase van de KIEM, kinderdienst, wordt afgesloten en de kinderen, nu jongeren, worden welkom geheten bij ToZ, Tieners Op Zondag.

Elke bijeenkomst willen wij zo maken dat er ruimte is voor vragen en natuurlijk voor gezelligheid met elkaar.

Meer weten over de basiscatechese? Vul dan het contactformulier van deze website in!