Privacy  / Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Fonteinkerk is een van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort. In 2018 is door de PGA een gezamenlijke  privacyverklaring opgesteld die zowel door de Algemene Kerkenraad als door de wijkkerkenraden is goedgekeurd. Klik HIER om deze verklaring in te zien.

Streamen van vieringen

Niet iedereen is in de gelegenheid om onze vieringen te bezoeken. Daarom worden van iedere viering beeldopnamen gemaakt. Deze opnamen worden live uitgezonden via onze eigen website en de website Kerkdienstgemist.nl. Ook zijn de vieringen terug te kijken via Kerkdienstgemist. De opnamen worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij dit voorafgaande aan de viering of andersoortige samenkomst specifiek wordt aangegeven. Het is mogelijk dat u in beeld komt tijdens deze uitzendingen. Mocht u dat niet willen, dan verzoeken wij u plaats te nemen op de banken van de achterste drie rijen van beide vakken. Ons streamteam houdt deze rijen actief buiten beeld.

Hoe verhoudt het maken van opnamen zich ten opzichte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Er is in dit geval sprake van een zogenoemd “redelijk belang”, namelijk het beschikbaar maken van vieringen voor hen die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn. In dergelijke situaties is vooraf verleende toestemming niet noodzakelijk, zoals aangegeven in de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beeldmateriaal

Voor, tijdens en na vieringen en evenementen in de Fonteinkerk en Huis van Zuid kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Deze opnamen kunnen worden gebruikt voor publicatie via deze website of via onze social media kanalen. Mocht u niet in beeld willen komen, dan houden wij hier vanzelfsprekend rekening mee. Het is wel van belang dat wij dit weten, spreekt u daarom gerust iemand van ons aan. Bent u onverhoopt toch gefotografeerd of gefilmd en wilt u niet dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd? Ziet u nu of op een later moment toch een foto op onze website of onze social media kanalen waarop u toch voorkomt? Heeft u destijds geen bezwaar gemaakt maar bedenkt u zich op een later moment? Neem dan contact op met de webredactie, bij voorkeur per email. U kunt ook het contactformulier van deze website invullen.