Privacy  / Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Fonteinkerk is een van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort. In 2018 is door de PGA een gezamenlijke  privacyverklaring opgesteld die zowel door de Algemene Kerkenraad als door de wijkkerkenraden is goedgekeurd. Klik HIER om deze verklaring in te zien.

Voor, tijdens en na vieringen en evenementen in de Fonteinkerk en Huis van Zuid kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Deze opnamen kunnen worden gebruikt voor publicatie via deze website of via onze social media kanalen. Mocht u niet in beeld willen komen, dan houden wij hier vanzelfsprekend rekening mee. Het is wel van belang dat wij dit weten, spreekt u daarom gerust iemand van ons aan. Bent u onverhoopt toch gefotografeerd of gefilmd en wilt u niet dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd? Ziet u nu of op een later moment toch een foto op onze website of onze social media kanalen waarop u toch voorkomt? Heeft u destijds geen bezwaar gemaakt maar bedenkt u zich op een later moment? Neem dan contact op met Rik Vroege, webredacteur en co-voorzitter van de kerkenraad, bij voorkeur per email via publiciteit@fonteinkerk-amersfoort.nl.

X
X