Gebouw

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk. Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Met een bijzonder kerkgebouw, vol symboliek, een markant orgel en met een bijzondere geschiedenis. De kerkzaal en Huis van Zuid zijn ook voor verhuur beschikbaar. Op deze pagina’s vindt u alle relevante informatie.

fonteinkerk welkom