Tuin van Zuid, de tuin van de Fonteinkerk

Begin 2020 zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden gestart met verduurzaming en herinrichting van de tuin achter de Fonteinkerk. Het doel is de tuin toegankelijker te maken om zo de gebruiksmogelijkheden te vergroten voor zowel de gemeenteleden van de Fonteinkerk als voor de huurders van de kerkzaal en Huis van Zuid.

De tuincommissie (bestaande uit Gert Jan Geerse, Annemieke van der Molen, Hester van der Jagt, Björn Taddiken en Margriet Drent) heeft eerst het plan gepresenteerd aan het moderamen en de kerkenraad. Er werd groen licht gegeven, op voorwaarde dat de tuincommissie zelf de financiering zou regelen door fondsenwerving. Meerdere acties werden opgezet en met name de keuze om de oliebollenactie van december 2020 voor dit doel te bestemmen heeft enorm bijgedragen aan de aanpak van de tuin.

Het project Tuin van Zuid bestaat uit drie delen

De kloostertuin (dicht bij de kerk/kloostergang en vanuit de entree direct bereikbaar door een deur). Om dit deel van de tuin aantrekkelijker te maken, is de border met een graafmachine uitgegraven en verbreed. Er is humus in de grond gebracht, de border is heringericht en veel nieuwe en bloeiende planten zijn geplant. Meerdere zitjes zijn geplaatst, zodat dit deel te gebruiken is als gespreks- en ontmoetingsruimte, bijvoorbeeld tijdens workshops die worden gehouden in het Huis van Zuid en tijdens het koffiedrinken na de viering. Ook nodigt dit deel van de tuin uit als bezinningsplek. De kloostertuin is met een groene poort afgescheiden van de andere twee delen om de beslotenheid en de meer spirituele functie van deze tuin te benadrukken.
Het middelste deel is een speelplek voor kinderen, waarin de twee delen met hoge struiken uitnodigen tot spelen en ontdekken. Het open gedeelte is geschikt gemaakt voor meer georganiseerd spel (er zijn bijv. kleine voetbal doeltjes aangeschaft) en bewegen. Aan de straatzijde is een hek geplaatst (gemaakt van resthout van KIEM) om te voorkomen dat kinderen onverwacht de straat op rennen.

Het achterste gedeelte is ingericht als nutstuin. Hier zijn een aantal appelbomen en bessenstruiken geplant. Deze vergroten de biodiversiteit van het gebied en maken de tuin aantrekkelijker voor de buurt om naar te kijken. Door de kinderen van de Fonteinkerk zijn insectenhotels gemaakt die binnenkort geplaatst worden, zodat wilde bijen en andere insecten een plek krijgen in de tuin, wat bijdraagt aan bestuiving van de fruitbomen en bessenstruiken. Dankzij de inzet van twee gemeenteleden hebben we nu bij de nutstuin een buitenkraan, zodat het makkelijker is te bewateren.

Project Tuin van Zuid is een doorlopende activiteit. Regelmatig wordt het gras gemaaid, onkruid gewied en de nieuwe beplanting wordt bewaterd. Daarnaast organiseert de tuincommissie samen met een groot aantal vrijwilligers enkele keren per jaar een dag om in de tuin te werken. Hierbij zijn gemeenteleden en andere belangstellenden zeer welkom om een uurtje of langer mee te helpen. Tijdens een tuinklus-dag wordt er gesnoeid, geplant, heringericht en worden nieuwe plannen gemaakt. Ook niet onbelangrijk: er wordt samen geluncht, bijgepraat en koffie gedronken.

In de toekomst hopen we de tuin nog toegankelijker te maken door het creëren van een hellingbaan vanuit de hal van de kerk. Daarvoor moet het plan nog gerealiseerd worden en mochten er lezers zijn die daar ervaring mee hebben, dan houden wij ons aanbevolen!

Wij hopen van harte dat de tuin uitnodigt als rustpunt in de mooie oase die de Fonteinkerk en het Huis van Zuid zijn.

Bijdragen?

Mensen met ideeën voor gebruik en inrichting van de tuin zijn van harte welkom: de tuin is er voor en door ons allemaal! Als je graag iets wil delen en /of in de WhatsApp-groep wilt om de oproepjes te ontvangen om de handen uit de mouwen te steken op de in-de-tuin-werk- zaterdagochtenden, laat het dan even weten aan de tuingroep via het contactformulier van deze website.

20201201_fontuin_2
20210925_tuin-van-zuid_5
20210925_tuin-van-zuid_4
20121201_fontuin_4
20210925_tuin-van-zuid_3
20210925_tuin-van-zuid_1
20121201_fontuin_3
20210925_tuin-van-zuid_2