Beraadsgroepen

De Fonteinkerk kent sinds 1986 een organisatiestructuur waarin, naast ambtsdragers, gemeenteleden actief betrokken worden in het kerkenwerk. Dit wordt middels een model met beraadsgroepen gerealiseerd. In iedere beraadsgroep neemt een kerkenraadslid zitting, vergezeld van een aantal gemeenteleden. Gezamenlijk geven zij het werk van de beraadsgroep vorm en brengen periodiek verslag uit aan de kerkenraad.

Binnen de Fonteinkerk zijn de volgende beraadsgroepen actief: Diaconie, Eredienst, Pastoraat, Vorming Door Ontmoeting (VDO), 30/40-ers en Jeugd.

Klik op een button om meer over de betreffende beraadsgroep te weten te komen.