Thema “In een ander licht”

Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind.
(lied 433:1)

‘In een ander licht’ is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

Klik op de foto om de betreffende afbeelding te vergroten.

Eerste zondag – Levavi

En zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.
(Lucas 1:17b)

Ga er maar aan staan. Je komst is nog maar net aangekondigd en laat nog ruim negen maanden op zich wachten. En nu al wordt gesproken over wat je straks zult gaan doen. Wel met lovende woorden, die je ieder kind zou gunnen bij zijn geboorte: ‘Velen zullen zich verheugen over zijn geboorte.’ En dan, aan het einde van de aankondiging van Gabriël, de engel, dat korte zinnetje: ‘Zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer’. Alles wat over Johannes geschreven wordt heeft een duidelijk doel: mensen klaarmaken voor de komst van de Heer. Hij krijgt de profetenmantel al vroeg om de schouders. Een mantel die misschien wel velen past: in navolging van Johannes zo te leven dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven.

Tweede zondag – Populus Sion

Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen. (Lucas 3:3)

Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het zal bij de toehoorders daar rond de Jordaan ongetwijfeld tot een gefronste wenkbrauw hebben geleid. Laat je dopen en kom tot inkeer, want zo worden je zonden vergeven. Niet echt een boodschap waar je tegenwoordig de straat mee op durft te gaan. Maar Johannes zegt het niet zomaar: er moet wat in orde worden gemaakt. Of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg moeten geëffend worden. Woorden van de profeet Jesaja die ook vandaag nog niet hun kracht hebben verloren. Ruim op wat in de weg staat om in navolging van de Heer te leven.

Derde zondag – Gaudete

Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.  (Lucas 3:11)

Als je de toespraak van Johannes begint te lezen, kun je je maar zo afvragen waar het eindigt. Vruchten voortbrengen, een komend oordeel, een bijl die aan de wortel ligt. Stevige woorden, maar wat bedoelt Johannes ermee? Dat is precies de vraag van de aanwezigen: ‘Wat betekent dit concreet? Wat moeten we doen?’ Johannes maakt grote woorden klein: heb je twee stel onderkleren, dan geef je een daarvan aan wie er geen heeft. Voor je eten geldt hetzelfde. Het koninkrijk van God is geen luchtfietserij. Geen grote woorden over een ideaal dat nooit werkelijkheid kan worden. In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen van wat je hebt, genoegen nemen met wat je krijgt.

Vierde zondag – Rorate Coeli

Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. (Lucas 1:45)

Wat een vrolijk stukje is dit. De levenslust spat ervan af. Maria is zwanger van Jezus en bezoekt haar oude tante die eveneens zwanger is. En als Maria haar begroet, meldt het kind van Elisabeth zich ook. Het springt op in haar buik. Vol van de Geest roept Elisabeth het uit: je bent de meest gezegende van alle vrouwen! En ze prijst Maria dat ze de woorden van de Heer heeft geloofd. Vol verwondering kijken we met Elisabeth mee naar dit jonge meisje. Door haar ontvankelijkheid hielp ze de geschiedenis te veranderen, al had ze geen vermoeden hoe. En nog altijd is ze voor talloze mensen wereldwijd een bron van inspiratie. Een voorbeeld hoe je je leven in dienst kunt stellen van het werk van de Heer.

Kerstmis – gereed

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. (Johannes 1:4)

‘Het licht schijnt in de duisternis.’ Als je die woorden uit Johannes leest, lijkt de timing van het kerstfeest niet geheel toevallig gekozen. Het is vandaag 25 december en een van de kortste dagen van het jaar. Buiten is het donker en overal ontsteken mensen het licht. Omdat ze zeker vandaag niet in het donker willen zitten. Licht, we verlangen ernaar en hebben het nodig. Johannes geeft het licht nog een extra dimensie. In het licht van Kerst, de komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het leven zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven voor de mensen. Licht en leven. In de paaskaars zien we beide iedere zondag ontstoken. De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent de komst van het leven zelf.