Kunstcommissie

De Kunstcommissie bestaat momenteel uit drie mensen: Dick Westerveld, Richilde Binsbergen en Marion Vorage.

Haar doelstelling is om inspirerend werk te exposeren in de Fonteinkerk en in Huis van Zuid. De exposities kunnen een werelds of religieus thema hebben, of kunnen een combinatie van beiden zijn. Wij streven ernaar dat gemeenteleden en publiek van buiten de kerk zich meer betrokken gaan voelen bij kunst, zich daardoor laten raken en kunst gaan waarderen.

Regelmatig nodigt de commissie kunstenaars uit om werken tentoon te stellen die aansluiten bij kerkelijke feesten en hoogtijdagen zoals Pasen, Pinksteren, Kerst. Een of meerdere thematische werken kunnen daarbij ook een connectie hebben met de eredienst – bijvoorbeeld de verkondiging – , met een lezing of workshop van VDO, met een activiteit georganiseerd door ToZ of KIEM of met een diaconaal project, zodat er dwarsverbanden kunnen ontstaan, en we op verschillende manieren met een bepaald thema bezig zijn

Verschillende vormen van beeldend werk zijn mogelijk: zowel schilderijen als grafisch werk als foto’s en reliëfs en textiele werkvormen kunnen een plaats krijgen in de exposities. Om veiligheidsredenen zien wij meestal af van het exposeren van beelden en installaties, behalve dan kleinere beeldjes die in een vitrinekast passen.

De Kunstcommissie nodigt ongeveer vier keer per jaar kunstenaars uit het hele land uit om hun werken in de Fonteinkerk en Huis van Zuid. op te hangen. De exposities krijgen aandacht in de lokale – en kerkelijke media en kunnen door geïnteresseerden na afloop van de dienst worden bezocht. Tevens zijn bezoekers welkom tijdens Stiltemomenten in de Fonteinkerk: op zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur en op werkdagen tussen 19.00 uur en 20.30 uur.

Indien u in contact wilt komen met de Kunstcommissie, stuur dan een EMAIL of vul het contactformulier van deze website in.

X
X