Als het op zingen aankomt, is Fons van de partij!

Je zou Fons kunnen omschrijven als de ongeregelde vocale troepen van de Fonteinkerk; het is niet te voorspellen wanneer en in welke hoedanigheid het koor opduikt. Doorgaans bestaat het uit 4 tot 14 zangers, a capella, maar ook met begeleiding door orgel, vleugel, strijkers of koperblazers. Zo kan het gebeuren dat er in een viering een aantal liederen van Oosterhuis worden gezongen. Maar het is ook mogelijk dat een argeloze kerkganger op de zondagochtend getrakteerd wordt op een cantate van Buxtehude.

De activiteiten van Fons zijn geconcentreerd rond twee hoogtepunten: het Festival of Lessons and Carols en de Goede week. Het jaarlijkse Festival of Lessons and Carols festival vieren we altijd in de concertreeks “Muziek en Ontmoeting”, meestal op de laatste zondag vóór Kerst. Daarnaast zingt Fons in de Goede week en met Pasen. Een mooi moment om lamentaties, delen uit Passies of juist sprankelende Paasmuziek te zingen.

Sinds de Coronamaatregelen van kracht zijn, zingt de gemeente in de Fonteinkerk nog slechts bij monde van FONS. Vaak vierstemmige zettingen van liederen uit het liedboek. Maar we hebben ook van de nood een deugd gemaakt door wekelijks wel één of twee korte motetten te zingen.

In de agenda op deze website vindt u de concertdata van Lessons and Carols. Mocht Fons aan een viering meewerken, dan wordt dit genoemd bij de betreffende viering in het overzicht op de homepage van deze site.

Marnix Ruiter probeert wat lijn aan te brengen in het ongeregelde karakter. Oh ja, benieuwd naar de betekenis van Fons? Klik dan hier.

Indien u met ons in contact wilt komen, vul dan het contactformulier van deze website in.

FONS
Fons Lessons & Carols
X
X