Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Deze ambtsdragers zijn gemeenteleden die “ja” hebben gezegd tegen een taak als ouderling, diaken of kerkrentmeester, worden benoemd door de kerkenraad en bevestigd in het ambt tijdens een viering.

De kerkenraad van de Fonteinkerk bestaat uit de voorganger, een scriba, 9 ouderlingen, 4 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad staat onder leiding van twee co-voorzitters, op dit moment Koos Koolstra, de functie van tweede co-voorzitter is vacant. Samen met de voorganger, de scriba en de ouderling die belast is met het werk onder de leeftijdsgroep 30/40 vormen zij  het moderamen, het dagelijks bestuur.

De kerkenraad vergadert 11 keer per jaar, waarvan vier keer in plenaire samenstelling en zeven keer als zogenaamde kleine kerkenraad.

Contact opnemen met de kerkenraad kan via de scriba, klik hier om een email te versturen.

Vergaderdata 2021

tot nader order online
5 januari: moderamen

14 januari: kerkenraad klein
2 februari: moderamen
11 februari: kerkenraad klein
3 maart: moderamen
11 maart: kerkenraad klein
6 april: moderamen
15 april: kerkenraad plenair
11 mei: moderamen
20 mei: kerkenraad klein
1 juni: moderamen
10 juni: kerkenraad klein

img_3058
De kerkenraad tijdens de bevestiging van Annechien Witteveen, 22 september 2019
kerkenraad
Afscheid van kerkenraadsleden tijdens de lock down, januari 2021.
X
X