Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Deze ambtsdragers zijn gemeenteleden die “ja” hebben gezegd tegen een taak als ouderling, diaken of kerkrentmeester, worden benoemd door de kerkenraad en bevestigd in het ambt tijdens een viering.

De kerkenraad van de Fonteinkerk bestaat uit de voorganger, een scriba, 9 ouderlingen, 4 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad staat onder leiding van twee co-voorzitters, op dit moment Koos Koolstra, de functie van tweede co-voorzitter is vacant. Samen met de voorganger, de scriba en de ouderling die belast is met het werk onder de leeftijdsgroep 30/40 vormen zij  het moderamen, het dagelijks bestuur.

De kerkenraad vergadert 11 keer per jaar, waarvan vier keer in plenaire samenstelling en zeven keer als zogenaamde kleine kerkenraad.

Contact opnemen met de kerkenraad kan via de scriba, klik hier om een email te versturen.

Vergaderdata 2021

11 november: kerkenraad klein, thema pastoraat
16 december: kerkenraad plenair verkiezing ambtsdragers
13 januari: kerkenraad klein, commissieDuurzaamheid
10 februari: kerkenraad klein, VDO / jaarverslag predikant
10 maart: kerkenraad klein, KIEM/ToZ/basiscatechese
7 april: kerkenraad plenair, jaarrekening 2020 / diaconaat
12 mei: kerkenraad klein, bloemengroep / Tuin van Zuid
16 juni: kerkenraad plenair, kunstcommissie, kaarsengroep

img_3058
De kerkenraad tijdens de bevestiging van Annechien Witteveen, 22 september 2019
kerkenraad
Afscheid van kerkenraadsleden tijdens de lock down, januari 2021.