Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Deze ambtsdragers zijn gemeenteleden die “ja” hebben gezegd tegen een taak als ouderling, diaken of kerkrentmeester, worden benoemd door de kerkenraad en bevestigd in het ambt tijdens een viering.

De kerkenraad van de Fonteinkerk bestaat uit de voorganger, een scriba, 9 ouderlingen, 2 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad staat onder leiding van twee co-voorzitters, op dit moment Koos Koolstra en Gert-Jan Geerse. Samen met de voorganger en de scriba vormen zij  het moderamen, het dagelijks bestuur.

De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar, waarvan vier keer in plenaire samenstelling en zes keer als zogenaamde kleine kerkenraad.

Contact opnemen met de kerkenraad kan via de scriba, klik hier om een email te versturen.

Vergaderdata 2023

14 september
12 oktober
9 november
7 december

img_3058
De kerkenraad tijdens de bevestiging van een ambtsdrager, september 2019
kerkenraadsweekeinde-2023_2
Kerkenraadsweekeinde, februari 2023