Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Deze ambtsdragers zijn gemeenteleden die “ja” hebben gezegd tegen een taak als ouderling, diaken of kerkrentmeester, worden benoemd door de kerkenraad en bevestigd in het ambt tijdens een viering.

De kerkenraad van de Fonteinkerk bestaat uit de voorganger, een scriba, 9 ouderlingen, 4 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad staat onder leiding van twee co-voorzitters, te weten Koos Koolstra en Rik Vroege. Samen met de voorganger, de scriba en de ouderling die belast is met het werk onder de leeftijdsgroep 30/40 vormen zij  het moderamen, het dagelijks bestuur.

De kerkenraad vergadert 11 keer per jaar, waarvan vier keer in plenaire samenstelling en zeven keer als zogenaamde kleine kerkenraad.

Contact opnemen met de kerkenraad kan via de scriba, klik hier om een email te versturen.

Vergaderdata 2020

30 september: moderamen
8 oktober: kerkenraad plenair
3 november: moderamen
11 november: kerkenraad klein
1 december: moderamen
10 december: kerkenraad plenair

img_3058
De kerkenraad tijdens de bevestiging van Annechien Witteveen, 22 september 2019

Kerkenraadsleden v.l.n.r.: Gerrit Riks, Reina van Mourik, Henriek Mak, Tim Prinzen, Wiebo Spoelstra, Leo Koffeman, Anja Koolstra, Annechien Witteveen, Rik Vroege, Carla van Ee, Koos Koolstra, Jolanda de Vries, Bert Molenkamp en Wilma Hornsveld. Op de voorgrond Ds. Wim Verschoor, voorganger. Jan Paul Griede ontbreekt op deze foto.

X
X