Meeluisteren

fonteinkerk-kerkdienst-gemist

Meekijken

Fonteinkerk


Liturgie zondag 9 mei 2021

Voorganger: Ds. Wim Verschoor
Ouderling van Dienst: Wilka Schinkel
Organist: Henk Veldman
Voorzang: FONS o.l.v. Annemieke Teule
Lezer: Ike Veenendaal
Beamer: Wouter Hillen
Streamer: Renske Zandberg

Wim Verschoor
  • Orgelspel
  • Welkom en mededelingen
  • De Paaskaars wordt aangestoken

VOORBEREIDING
– Stilte
– Gebed van toenadering
– Bemoediging en groet
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: De Heer zij met u allen.
Gemeente: Ook met u zij de Heer.

– Aanvangspsalm: Psalm 65, vers 1, 3 en 5
– Kyriëgebed, driemaal onderbroken door “Heer ontferm U”
– Zingen Loflied, Psalm 150-a, vers 1, 2 en 4

DIENST VAN HET WOORD
– gebed om de Geest van God
– eerste schriftlezing: Lucas 11:1-13 (LINK naar onlinebijbel)
– tweede schriftlezing: Johannes 16: 23b-24 (LINK naar onlinebijbel)
– zingen: lied 894
– Uitleg en verkondiging
– FONS zingt: I say a little prayer (Burt Bacherach)
LINK naar volledige tekst

GEBEDEN EN GAVEN
– dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk) Onze Vader.
– collectes
– slotlied, lied 869, vers 1, 3 en 5
– wegzending en zegen

Collectes

Diaconale collecte: plaatslijk diaconaat
Kerkelijke collecte: onderhoud Fonteinkerk en Huis van Zuid

U kunt uw gave overmaken door deze QR-code te gebruiken of via een overschrijving. Meer informatie vindt u hier.

QR collecte
X
X