UPDATE 18 november 2020 Ook na de tijdelijk verzwaarde lockdown gaan de vieringen door, in de vorm die wij sinds 8 oktober jl .hanteerden.  Alle details leest u HIER. De viering van zondag a.s., met maximaal 30 bezoekers, kunt u uiteraard thuis meeluisteren via Kerkdienst Gemist. Klik op de button met Kerkdienstgemist (links hiernaast) om op de vertrouwde manier viering via internet te beluisteren en mee te vieren. Kort voor tien uur start de livestream, mocht u te vroeg inschakelen, druk dan om enkele minuten voor 10 uur op “refresh”, F5 in uw browser of nogmaals op de button (als u met een tablet of smartphone luistert).

Liturgie zondag 29 november 2020

Voorganger: Ds. Marieke den Braber (De Hoeksteen)
Organist: Diederik Blankesteijn
Ouderling van Dienst: Jeannette Bouwhuis
Lector: Ike Veenendaal
Voorbeden: Bert Molenkamp
Zang door FONS, o.l.v. Marnix Ruiter

marieke

– Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

VOORBEREIDING
– Kort orgelspel
– Stilte
– Gebed van toenadering
– Woord van vertrouwen en groet:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: De Heer zij met u allen.
Gemeente: Ook met u zij de Heer.
– Intochtslied: lied 275, verzen 1, 2 en 3, Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
– Gebed van ontferming en van de zondag
– Zingen: lied 158-c, Gezegend de Heer, gezegend Isrels God

DIENST VAN HET WOORD
– eerste schriftlezing: Lucas 1:57-63a (LINK naar onlinebijbel)
– Zingen: lied 433, verzen 1, 2 en 5, Kom tot ons de wereld wacht
– tweede schriftlezing: Exodus 28:1-4, 15-21 en 29 (LINK naar onlinebijel)
– Zingen: lied 731, verzen 1 en 2, Vergeet niet hoe wij heten
– Overdenking
– Moment van stilte
– Zingen: lied 354, vers 4, Jouw leven staat aan het begin

GEBEDEN EN GAVEN
– Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze vader
– Collecte
– Slotlied: lied 731, vers 3, Vergeet niet hoe wij heten
– Wegzending en zegen

Collectes

Diaconale collecte: plaatselijke diaconie
Kerk:  eredienst en wijkpastoraat

U kunt uw gave overmaken door deze QR-code te gebruiken of via een overschrijving. Meer informatie vindt u hier.

QR collecte
X
X