De Fonteinkerk houdt tot nader order vieringen waarbij wij ons richten op circa 100 bezoekers. Meer informatie vindt u HIER. Uiteraard zijn de vieringen online te volgen. Klik button met Kerkdienstgemist (links hieronder) hiernaast om de op de vertrouwde manier viering via internet te beluisteren en mee te vieren. Kort voor tien uur start de livestream, mocht u te vroeg inschakelen, druk dan om enkele minuten voor 10 uur op “refresh”, F5 in uw browser of nogmaals op de button (als u met een tablet of smartphone luistert). Klik op de YouTube link, rechts, om beeld en geluid te zien.

De liturgie vindt u iets lager op deze pagina.

Kerkdienstgemist, als vanouds

fonteinkerk-kerkdienst-gemist

LIVE VIA YOUTUBE (LINK)

Liturgie zondag 20 september 2020

Voorganger: wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Organist: Henk Veldman
Ouderling van Dienst: Jeannette Bouwhuis – Lely

Liturgie zondag 30 augustus 2020

Lector: Frank Visscher
Voorbeden: Anelies Meijnhardt
Zang door FONS, o.l.v. Marnix Ruiter

– Orgelspel
– Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

VOORBEREIDING
– Kort orgelspel (daarna gaan we staan)
– Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: Die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: DIE NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Voorganger: De Heer zij met u allen
Gemeente: OOK MET U ZIJ DE HEER

– Intochtslied: Heer Jezus, O Gij dageraad (NLB Gezang 209)

– Kyriëgebed
– Glorialied: Zingen wij van harte zeer (NLB Gezang 225)

DIENST VAN HET WOORD
– schilderij, om wie gaat het?
– Het verhaal van de stuiver
– Schriftelezing: Marcus 12:41-44 (LINK naar onlinebijbel)
– Moment van stilte
– Zingen: Kom God en schrijf (NLB Gezang 792)
– Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
– Collecte
– Slotlied: Dan geven wij onszelf gewonnen (NLB Gezang 816)
– Heenzending en zegen

Collectes

Diaconale collecte: diaconaal werk
Kerkelijke collecte: wijkkas

U kunt uw gave overmaken door deze QR-code te gebruiken of via een overschrijving. Meer informatie vindt u hier.

QR collecte
X