30-ers en 40-ers

Voor de 30-ers en 40-ers van de Fonteinkerk worden regelmatig activiteiten georganiseerd: borrels met een thema, filmavonden, gespreksavonden, buitenactiviteiten met of zonder kinderen, etc.. We ontmoeten elkaar informeel en spreken over wat ons bezighoudt, over wat ons raakt, over wat we (niet meer) geloven, over wat we zoeken in het leven en wie we willen zijn. Deze thema’s komen ook terug in het logo: to be, to believe & to belong. Wees welkom!

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Annechien Witteveen email.

logo_30-40

Sinds 2015 heeft de kerkenraad ingezet op het project voor 30-ers en 40-ers. Eén op de vier gemeenteleden van de Fonteinkerk behoort tot deze doelgroep, en de Fonteinkerk wil deze groep meer aandacht geven. Het is een groep die zich veelal minder thuis voelt in de institutionele structuren van een kerk, en vaak een druk bestaan heeft dat hen dwingt tot het stellen van prioriteiten. De aandacht voor kinderen in de kerk is voor hen van groot belang. Om deze groep te binden is het van belang dat hun vragen en verwachtingen werkelijk aan bod komen. In het Beleidsplan 2014 – 2017 formuleerde de Fonteinkerk dan ook als één van haar drie speerpunten: “Focus op de groep 30-45 jarigen en jonge gezinnen”. In het nieuwe beleidsplan 2018- 2021 wil de Fonteinkerk deze focus voortzetten. Vanuit dit speerpunt willen we graag, daar waar nodig, afwijken van de ‘gebaande wegen’, vernieuwen en pionieren en zo veel mogelijk aansluiten bij de leef- en belevingswereld van deze groep.

X