Voorganger

Op 3 september 2023 ging ds. Wim Verschoor met emeritaat, na 20 jaar te hebben “gestaan” in de Fonteinkerk. Momenteel is de voorganger dus “vacant” en draagt wijkgenoot ds. Leo Koffeman zorg voor het crisispastoraat (HIER vindt u meer informatie over de tijdelijke invulling van het pastoraat).

Via dit blog kunt u het beroepingsproces volgen.

Oud-voorgangers

Ds. Wim Verschoor
2003-2023

Ds. Jan van der Linden
1987-2002

Ds. P. Popma
1983-1986

Ds. G. Hengeveld
1971-1980

Ds. B. Scholten
1964-1970

Wat betekent de Fonteinkerk?

Fonteinkerk 50 jaar, wat is onze wens?