Volg het beroepingsproces

29 oktober 2023
Op 3 september 2023 nam ds. Wim Verschoor afscheid van de Fonteinkerk. Enkele maanden eerder is een profielcommissie benoemd door de kerkenraad. De opdracht: stel een profielschets op die de Fonteinkerk gaat gebruiken om een passende predikant te vinden. Het afgelopen half jaar heeft een zevenkoppige profielcommissie hier met hart en ziel aan gewerkt. Feitelijk werd een tweeluik gemaakt, door ook een profielschets van onze gemeente te maken. De commissie was ervan doordrongen dat het niet alleen gaat om het vinden van een goede predikant, maar dat het vooral de kunst is om een passende predikant te vinden bij onze gemeente.

Na de viering op 29 oktober jl. heeft de voorzitter van de commissie, Marnix Ruiter, kort toelichten wat de commissie heeft gedaan om tot deze schetsen te komen, welke afwegingen en keuzes zijn gemaakt. Na de toelichting was er ruim gelegenheid om met de leden van de profielcommissie en/of leden van de kerkenraad in gesprek te gaan.

Het vervolg: de beide schetsen worden besproken in de kerkenraad waarna een beroepingscommissie zal worden ingesteld.

Wilt u het profiel van de Fonteinkerk en van de predikant inzien? Vul het contactformulier van deze website in. Wij sturen u het document dan toe.

4 september 2023
Ds. Leo Koffeman is door de kerkenraad gevraagd en bereid gevonden om tijdens de vacaturetijd als consulent op te treden, en tevens het crisispastoraat naar vermogen voor zijn rekening te nemen. Lees HIER de achtergronden van dit consulentschap.