Fonteinkerk

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk. Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken.

Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil.

Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

De Fonteinkerk is een van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), die op haar beurt deel uit maakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).