Werkgroep “Fontein van duurzaamheid”

Hoe duurzaam zijn wij: de Fonteinkerk?

Kan het (nog) duurzamer?

Moet het duurzamer?

We willen in een aparte werkgroep nadenken over en werken aan hoe de Fonteinkerk (nog) duurzamer kan, en hoe we uit bijbel en geloof inspiratie vinden voor een duurzamer leven, een duurzamer gemeenschap. Het gaat om een kleine en praktische werkgroep, die binnen de kerk verschillende groepen bevraagt en helpt op het gebied van duurzaamheid en ook zelf praktisch aan de slag gaat. Het doel is om niet alleen het kerkgebouw en de kerkelijke activiteiten te verduurzamen, maar ook te inspireren om dit in het alledaagse leven buiten de kerk vorm te geven.

We zoeken gemeenteleden, jong en oud, die zich betrokken voelen bij de vragen rondom duurzaamheid en zich hier dit kalenderjaar mee bezig willen houden. Wie doet er mee? Meer informatie of aanmelden? Vul dan het CONTACTFORMULIER van de website in.