Op weg naar Pinksteren!

Op zondag 19 mei aanstaande vieren we het Pinksterfeest. Dit doen we in een creatieve viering met jong en oud. De kinderen van KIEM kunnen niet wachten en zijn alvast met de voorbereidingen begonnen. Dit doen ze door een verbinding te leggen tussen Pasen en Pinksteren. Met Pasen kregen ze van Kleopas, één van de Emmaüsgangers, een verzoek: kunnen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen voor het Pinksterfeest? En dat betekent dat de kinderen mensen in allerlei talen welkom willen heten. Want iedereen, met welke taal dan ook, is welkom! Dat is dan gelijk ook het centrale KIEM-woord deze zondagen: WELKOM. Horen we immers in het Pinksterverhaal ook niet iets over het verstaan in ieders eigen taal? Tijdens de zondagen van KIEM zullen de kinderen stilstaan bij verschillende vormen van taal: in woorden, maar zeker ook in braille en gebarentaal. Ze zullen mensen van die talen ontmoeten en er (Bijbel)verhalen bij horen. Het gaat daarbij dan om vragen als: Hoe versta je een ander? Wat maakt verstaan van een ander (soms) lastig? Hoe overbrug je taalverschillen? En op Pinksterzondag? Dan zullen de kinderen ons allemaal in verschillende talen welkom heten. Maar nu alvast: weet je van harte welkom! Met Pinksteren, maar zeker ook om eens van de kinderen te horen wat er bij hen allemaal voor moois gebeurt.