Beleef de Paascyclus mee!

Dicht bij de Schrift. Woord én sacrament. Avondmaal én doopgedachtenis. Koorzang én rituelen. Licht én donker. Dat is de Paascyclus: vier vieringen, van Witte Donderdag tot en met Paasmorgen. Met intussen vertrouwde rituelen, en met nieuw klinkende muziek. Herkenbaar en toch weer heel anders. Met het Taizékoor op donderdag en FONS zowel op vrijdag als op zaterdag.

Hoe mooi is het om ze alle vier mee te maken, en zo als het ware op de weg van Jezus mee te gaan, vanaf zijn afscheidswoorden tot aan het geheim van zijn vraag aan Maria: ‘Wie zoek je?’. Het Evangelie van Johannes vormt een verbindende lijn door de vieringen. Door Aad de Haas geschilderde staties voegen het beeld bij het Woord.

Predikanten uit eigen kring gaan voor, Leo Koffeman op Witte Donderdag, Maria Berends op Goede Vrijdag, Mathilde Knol op Stille Zaterdag en Jos van Oord op Paasochtend.

Wees welkom!

pinksteren