Nederland in lock down

Bezoekers, broeders en zusters van de Fonteinkerk,

UPDATE 12 januari 2021

De huidige lock down is door het kabinet verlengd tot en met 9 februari a.s., het zal u niet zijn ontgaan. Wij zien ons helaas genoodzaakt om ook onze maatregelen te verlengen.

Alle vieringen tot en met 9 februari a.s. worden dus zonder kerkgangers gehouden. Dit betreuren wij zeer, ondanks dat alle vieringen nu via YouTube in beeld worden gebracht. Via https://fonteinkerk-amersfoort.nl/meekijken/ kunt u wekelijks doorklikken naar de uitzending. Uiteraard zijn de vieringen ook via Kerkdienstgemist (audio) te volgen. Alle kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten in de periode tot en met 9 februari a.s. zijn eveneens stopgezet, tenzij er een mogelijkheid is om te schakelen naar een digitale vorm. De Stiltemomenten worden ook tijdens de verlenging georganiseerd. Van maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 21:00 uur en op zondag tussen 14:00 en 16:00 uur bent u van harte welkom!

Het kabinet heeft zich genoodzaakt gezien een lock down met verstrekkende gevolgen in te stellen. Kort daarna kwam het overlegorgaan CIO (Interkerkelijk Contact In Overheidszaken), waarin ook de landelijke PKN is vertegenwoordigd, met adviezen en richtlijnen. Het moderamen heeft na bestudering en beraad aangegeven deze lijn te willen volgen, hoe moeilijk en pijnlijk de gevolgen op sommige punten ook zijn.

Dit houdt in dat alle vieringen tot en met 19 januari 2021 zonder kerkgangers worden gehouden. Wij betreuren dit zeer, maar willen ons steentje bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de lock down. De vieringen zijn uiteraard wel via Kerkdienstgemist (audio) te volgen. Wij streven ernaar om, in nauwe samenwerking met het beeld- en beamteam, ook alle vieringen via YouTube in beeld te brengen. De enige viering die qua karakter niet past in de onlinevorm, is de viering van Nieuwjaarsochtend. Deze komt dan ook te vervallen.

Ook worden aller kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten in de periode tot en met 19 januari a.s. stopgezet, tenzij er een mogelijkheid is om te schakelen naar een digitale vorm. Zo gaat de ToZ-bijeenkomst van zondag a.s. door in de vorm van een “online Kerstchallenge”. Het moderamen en de kerkenraad zullen hun vergaderingen op 6 respectievelijk 14 januari a.s. online houden. Op dit moment wordt onderzocht of het Festival of Lessons and Carols en de KIEM-kerstviering in alternatieve (online) vorm doorgang kunnen vinden. Ook de Oliebollenactie zal doorgang vinden, waarbij het afhalen wordt vervangen door bezorgen. Tijdens de lock down zullen ook opnieuw Stiltemomenten worden georganiseerd, de voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

Gezien het krappe tijdsbestek van de diverse activiteiten, zal inFontein in de komende periode extra verschijnen. Houd u uw mailbox in de gaten?

Ondanks de donkere dagen en sombere tijden mogen wij vertrouwen op God, die ons met Zijn licht leidt naar het feest van Kerstmis.

Namens het moderamen, Rik Vroege

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de Wim Verschoor of een van de co-voorzitters, via de bekende telefoonnummers, via email, of via het contactformulier van deze website.

week van gebed voor eenheid
X
X