Thuisschikking

Met elkaar mee te leven door elkaars ervaringen te delen. Op deze pagina vindt u foto’s die gemeenteleden hebben ingestuurd van hun thuisbloemschikking. We hopen zo ook in deze tijd met elkaar verbonden te kunnen zijn.

Mariëtte Christophe

Zondag Invocabit

de 40 dagen/jaren in de woestijn zijn begonnen
we werden geroepen om op weg te gaan
het licht van de kerstroos  nog bij ons
de verwelkte zon boven ons
levend water om “dorstigen” te laven
hoe dan ook
wilgentak als open hart om ons te  omgeven
Hedera, de eeuwige trouw van -Ik zal er zijn-
verbindt ons”

Exodus 3

Zondag  Reminiscere

Gedenk uw barmhartigheid Heer (Psalm 25)
De tweede zondag van de vasten:
Wij vragen Gods barmhartigheid zijn ontferming
over ons en allen die in deze wereld lijden.

Inspiratie voor de schikking is Matteüs 17, vers 1 tot 9, De verheerlijking op de berg:  en de transformatie van Jezus in gesprek met Mozes en Elia: Der wens van Petrus om daar te blijven; en dan de wolk waarin God spreek dat Jezus zijn geliefde zoon is en dat men naar hem moet luisteren.

 

De gele bloemetjes  vertolken Jezus , Mozes en Elia op de  hoge berg.  Even een stukje hemel op de  hoge aarde. De wilgentak is de wolk van waaruit God spreekt. De drie grote hederabladen zijn de  leerlingen die zich  op de grond  gestort hebben geheel geschrokken van  de vreemde gebeurtenissen en aanvoelend  hoe goed het daar ook is. En helemaal beneden zijn de  mensen met hun onwetendheid over wat er daarboven zich afspeelt. Even mag Jezus heel dicht bij zijn Vader zijn en in de warmte van zijn goddelijke gloed staan.  In de kleine vaasjes  die de mensheid voorstellen zijn gedroogde hei die al begint uit te  lopen, rozemarijn  ook in de  knop en lavendel en donkerblauwe besjes  vol vocht die diep blauw kleurt op de  huid. Genoeg potentie dus maar hoe bewust?

Zondag  Laetare

Zondag Laetare: verheugt u

Het is Halfvasten, het Licht komt dichterbij.
Geef de naakten hun feestkleding als barmhartigheid
maar ook om ons te verheugen op het Licht dat zeker komt.
Het Water zal stenen breken, dus wanhoop niet.

Zondag Judica

Zondag Judica: Doe mij recht, Heer

Kom en laat ons weten dat wij uw kinderen zijn:
dit verlangen, deze honger wil gestild worden door de liefde als voedsel voor de ziel. Liefde om het brood te delen met mensen die geen brood hebben. En ook door het vertrouwen dat wij in God kunnen hebben: God die ons recht doet.
In de bloemschikking : het volk in massa bijeen omdat er iets op til is (blauwe bloemetjes). Sommigen zoeken alvast palmtakken en vragen nieuwsgierig wie die Jezus nu is. Er is licht en leven om Hem heen en Hij blijft maar brood delen.
Zoveel barmhartigheid.
Maar er zijn ook mensen die die populariteit vrezen en in hun hoofd het kruis al klaar hebben staan.
De graankorrel moet sterven om vrucht te dragen….

Palmzondag

Dominicum in Palmis, de zesde zondag van de Vasten.

Het volk loopt uit om Hosanna te roepen naar Jezus. Ook mensen die een andere God aanbaden waren nieuwsgierig. Zij willen hem zien, dit fenomeen. Jezus wordt verheven in Jeruzalem. Palmtakken overal. Hij is de Dominicum in Palmis.

Echter de gevestigde orde ziet het terrein verlies en bedenken heimelijk: functie elders in het dodenrijk.

In de schikking is de Verheven Jezus te zien, het Licht der wereld. Het volk in lichte paarse kleding   juicht hem toe met palmtakken .

Het kruis is ook al zichtbaar en de wilgentak is de voorbode van de doornenkroon, immers:

Heden “Hosanna” morgen “ kruisig hem”.

Roelie Oranje

Beschrijving

Mijn thuisschikking is een open hart. Gevormd door scherven, water in kleine glaasjes, klimop en buxus. Water voor dorstigen, maar ook symbool voor tranen. Scherven en stenen vertellen van struikelen en stukvallen, maar ook van de weg die Jezus ging. Buxus verwijst terug naar Aswoensdag. Bezinning en inkeer gaandeweg. De zacht-paarse bloemen vertellen dit ook.

Beschrijving

In het open hart liggen schelpen en een mondharp uit Mongolië. Samen met een hart van rozenkwarts, symbolen voor vreemdeling en zwerver die vragen om een warm liefdevol hart van ons. Als wij hen gastvrij ontvangen ontvangen wij Christus Zelf, die als onbekende naaste een beroep ons doet.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent (Nieuw Liedboek, Lied528)/

Beschrijving

Wol over de bloemetjes, in een hartvorm gelegd, met anemoontjes in rose-paars. We zijn op de helft van de vastentijd. Zondag Laetare: wees blij, is net voorbij. Het einde van het lijden is soms al even te zien. Vandaar ook een gele narcis in het hart van de schikking.

In het midden van het open hart ook witte wol en een gehaakt doekje van vlas. God omhult ons met zijn mantel van liefde en vraagt ons dat ook te doen bij onze naaste. Ook de verdroogde buxus en uitgebloeide bloemen worden omhuld met wol. Wat wij afschrijven en weg willen gooien als waardeloos geworden, is dat in Gods ogen juist niet. Deze krijgen juist speciale aandacht. Alles wat ik in de schikking gebruik blijft daarom tot Pasen staan.
Kleine paarse maagdenpalm en sneeuwklokjes versieren de wol. Dank aan God die ieder mens van waarde vindt en elk mens liefheeft.

Beschrijving

De hongerigen eten geven. De anemonen vormen een open hart. Daarin zijn gebroken matses gelegd. Een open hart om de ander te zien en samen voedsel te delen. Dan gaan in de wereld bloemen van liefde en vrede bloeien.

Beschrijving

Jezus gaat zijn weg van tranen alleen. Wij kunnen hem niet volgen, al onze werken van barmhartigheid blijven gebroken. Daarmee aan de linkerkant alles gerangschikt van de afgelopen zes zondagen. Het mag er zijn in alle beperktheid. Tegelijk bidden we “Heer gedenk ons. Maak alstublieft heel wat wij niet kunnen helen En ga ons zo voor op uw weg door het lijden.”

Beschrijving

Beschrijving