Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken.

Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid.
Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil.

Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Wim Verschoor en Roeleke de Witte

Waarom heeft de Fonteinkerk geen kerkklok? Fonteinkerk of Parochie B? Heette de Fonteinkerk altijd Fonteinkerk? Wie zijn en waren de mensen achter de Fonteinkerk? Zo maar een greep uit de inhoud van ons Jubileumboek! Het jubileumjaar van de Fonteinkerk werd op 16 april jl. afgesloten met de presentatie van het Jubileumboek, wat tot stand kwam onder leiding van Dick Westerveld en Roeleke de Witte. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan het oudst aanwezige gemeentelid, onze wijkpredikant en de voorzitters van de kerkenraad.

Het jubileumboek is voor een klein bedrag verkrijgbaar op zondagen na de viering en bij de koster.

Van 16 april verkrijgbaar: het Fonteinkerk-jubileumboek

cover-fontein-50jr-def-kopie

Recente tweets

  • De Fonnteinkerk presenteert: #expositie Afvallig van Ellen Gieles https://t.co/q7mEJpGY3p #amersfoort 1 day ago
  • De zomervakantie loopt ten einde, om 10 uur begint KIEM weer en gaat  @leokoffeman  voor. Welkom! #amersfoort #kinderviering #kerk #pkn 2 days ago

Komende vieringen

aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld

27 augustus: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

3 september: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

10 september: dienst van Schrift & Tafel met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

17 september: viering met Ds. Jos van Oord

24 september: Gemeentezondag, viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

X