Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, genaamd Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil.

Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Deze website wordt momenteel opgebouwd, daarom ziet u minder informatie dan u gewend bent. Mist u iets of heeft u tips, mail ons dan gerust!

Wim Verschoor en Roeleke de Witte

Waarom heeft de Fonteinkerk geen kerkklok? Fonteinkerk of Parochie B? Heette de Fonteinkerk altijd Fonteinkerk? Wie zijn en waren de mensen achter de Fonteinkerk? Zo maar een greep uit de inhoud van ons Jubileumboek! Het jubileumjaar van de Fonteinkerk werd op 16 april jl. afgesloten met de presentatie van het Jubileumboek, wat tot stand kwam onder leiding van Dick Westerveld en Roeleke de Witte. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan het oudst aanwezige gemeentelid, onze wijkpredikant en de voorzitters van de kerkenraad.

Het jubileumboek is voor een klein bedrag verkrijgbaar op zondagen na de viering en bij de koster.

Van 16 april verkrijgbaar: het Fonteinkerk-jubileumboek

cover-fontein-50jr-def-kopie

Recente tweets

  • De Fonteinkerk presenteert: vier avonden met 'bibliodrama' - https://t.co/4T24HTcmy319 hours ago
  • Straks gaat wijkpredikant Wim Verschoor voor in onze viering. ‘t Is Zondag Rogate, verwijzend naar de biddagen na P… https://t.co/FVbY4ND17g5 days ago

Wat betekent de Fonteinkerk?

Fonteinkerk 50 jaar, wat is onze wens?

Komende vieringen

25 mei: Hemelvaartsdag, Fonteinkerk is die dag gesloten. Wie een viering wil bijwonen, kan terecht in diverse kerken in Amersfoort; een overzicht van de vieringen vindt u achterin de mei-uitgave van Drieluik (link). Vanuit De Bron wordt een fietstocht georganiseerd, deze toch wordt afgesloten met een viering.

28 mei, zondag “Exaudi”: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor. Zondag “Exaudi” verwijst naar de woorden uit Psalm 27: “Hoor, Heer, hoe ik roep.” Deze zondag wordt ook “Wezenzondag” genoemd, naar de belofte van Jezus dat Hij ons niet als wezen zal achterlaten (Joh. 14:18). In deze viering hopen we Jan Paul Griede in het ambt van ouderling-kerkrentmeester te bevestigen.

4 juni: Pinksteren, viering met Prof. L.J. Koffeman

11 juni: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

18 juni: viering met Ds. mevr. Mathilde Knol

25 juni: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

2 juli: stap-over-dienst met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

9 juli: Dienst van Schrift & Tafel met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor

16 juli: viering met Ds. mevr. S. Muns

23 juli: viering met Ds. J. ter Avest

30 juli: viering met Ds. J.R. Nienhuis

6 augustus: viering met Ds. P. van der Harst

13 augustus: viering met Ds. mevr, N. Overvliet

20 augustus: viering met Prof. L.J. Koffeman

27 augustus: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor