Seizoenstart 2020-2021

In juni zijn wij, na enkele maanden van vieringen zonder bezoekers, weer gaan opbouwen. Wij begonnen met maximaal 30 bezoekers, vervolgens 60 in juli en 80 in augustus. De vieringen vonden plaats in aangepaste vorm, met anderhalve meter afstand, met schoonmaken, zonder zingen maar toch met een dankbaar gevoel dat samenkomen weer mogelijk bleek. Gaandeweg vonden we zelfs een mogelijkheid om gezamenlijk na de viering koffie te drinken. De kerkenraad is iedereen erkentelijk voor het begrip en de medewerking in deze tijd.

Nu breekt september aan, het nieuwe seizoen staat voor de deur. De kerkenraad is blij dat enkele vaste elementen van de vieringen weer worden opgestart. De kinderoppas en KIEM starten weer op 6 september 2020, ToZ start op 13 september. Weliswaar niet zoals we gewend zijn, de kinderen vanuit de viering naar KIEM laten gaan en kort voor het einde terug laten komen is om helaas niet mogelijk.

De kinderen voor de oppas en KIEM kunnen door hun ouders kort voor de viering in de Dobber dan wel de Westkamer worden gebracht, bij voorkeur door één ouder, na afloop van de viering kunnen ze daar dan weer worden opgehaald. U wordt dan met klem verzocht om via de achteruitgang de kerk te verlaten en buitenom naar de entree terug te lopen. Niet ideaal, wel noodzakelijk om de loopbewegingen in het gebouw te beperken. De ouders van de kinderen krijgen per e-mail of via de Appgroep nadere informatie van de leiding.

Het koffiedrinken buiten, op het plein voor de kerk, is in de afgelopen weken enkele keren vanwege de weersomstandigheden geschrapt. Met de naderende herfst is deze vorm moeilijk te handhaven. Het koffiedrinken is echter een belangrijke onderdeel van ons samenkomen. In de afgelopen dagen hebben wij daarom een opzet gemaakt waarmee het mogelijk is om binnen koffie te drinken. Zondag a.s. gaan we die vorm uitproberen, het hoe en wat verneemt u aan het einde van de viering.

Wij kijken uit naar enkele bijzondere vieringen in de maand september. Op zondag 6 september gaat onze voormalige wijkgenoot Ds. Reijer de Vries voor in een viering met Schrift & Tafel. Ook dit keer in de bekende Corona-bestendige vorm die we al eerder hebben toegepast. Op zondag 13 september maken vijf kinderen uit KIEM, onze vorm van kinderviering, de overstap naar ToZ (Tieners op Zondag). Een week later, op zondag 20 september, vindt de jaarlijkse Gemeentezondag plaats. Inderdaad niet in de vorm die wij de afgelopen jaren gewend waren, maar het belooft wel een bijzondere viering te worden. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Bij bijzondere vieringen zijn er doorgaans wat meer mensen in de kerk, dat is fijn. Het is echter wel noodzakelijk om het maximum van 100 aanwezigen te blijven hanteren. Wij vragen u daarom om u zoveel mogelijk vooraf aan te melden voor de vieringen. Dat kan per e-mail, via het e-mailadres kerkenraad@fonteinkerk-amersfoort.nl, telefonisch bij onze scriba via (06) 2880 7275. Een WhatsApp –bericht naar dit nummer volstaat ook. Nog altijd geldt: zonder tegenbericht heten wij u dan graag persoonlijk welkom. Als u zich niet aanmeldt, kunt u ook gewoon komen. Wel noteren uw naam en telefoonnummer dan bij de ingang van de kerk. Theoretisch is het mogelijk dat niet iedereen kan worden toegelaten, omdat er al honderd mensen zijn. Meer mensen kunnen we niet op een verantwoorde manier een plaats bieden in de kerk.

Waarom aanmelden en waarom naam en telefoonnummer noteren? Dit is een eis vanuit de overheid, om in een geval van een besmetting het bijbehorende contactonderzoek snel te kunnen opstarten. De lijsten met aanwezigen worden overigens na enkele weken vernietigd, conform de privacyrichtlijnen.

De kerkenraad is ook blij dat de eerste activiteiten zijn gepland, van Muziek & Ontmoeting en Vorming Door Ontmoeting. Al op zondag 13 september treedt de pianiste Victoria Shamaeva op in het kader van M&O. De eerste avond van VDO vindt plaats op zaterdag 26 september speelt Kees van der Zwaard zijn voorstelling “Bonhoeffer, wie ben ik”. Meer informatie vindt u in de agenda van deze website.
Namens de kerkenraad,

.

stiltemomentgemeente