Versoepelingen coronamaatregelen

UPDATE 23 september 2021

In de afgelopen dagen heeft het moderamen en de kerkenraad de aangekondigde versoepelingen besproken. Deze gaan op zaterdag 25 september a.s. in en zijn van invloed op onze vieringen en verhuur van de kerkzaal en Huis van Zuid.

In de besprekingen en afwegingen zijn de kernbegrippen ‘gepaste afstand’ en ‘omzien naar elkaar’ vooropgesteld. Verder zijn de volgende adviezen als basis voor de afwegingen gebruikt:
 • advies van CIO, het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken
https://www.cioweb.nl/,
• advies “Geef elkaar de ruimte” van de Protestantse Kerk Nederland
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/geef-elkaar-de-ruimte-advies-naar-aanleiding-versoepelingen-25-september/
• basisregels om verspreiding corona virus te voorkomen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

Dit heeft geleid tot de volgende versoepelingen. Tijdens onze vieringen handhaven we de anderhalve meter regel, met behulp van vooraf gemarkeerde zitplaatsen. Wij schatten in dat de meeste bezoekers dit prettig vinden, daarbij in gedachten houdend dat het aantal zitplaatsen voldoende is voor het huidige aantal kerkbezoekers. In de basis gaat het om 75 bezoekers, bij onverhoopt grotere toeloop kunnen stoelen worden bijgeplaatst. De anderhalve meter gaat hand in hand met de algemene basisregels. Daarnaast is er extra aandacht voor voldoende ventilatie door de nooduitgang in de kerkzaal voor, tijdens en na de viering te openen. Het registreren van bezoekers, vooraf of aan de deur, komt geheel te vervallen.

Er is nadrukkelijk niet gekozen om in de kerkzaal twee vakken te creëren, een mogelijkheid die werd genoemd in het advies van de Protestantse Kerk. Iedere vorm van tweedeling is wat ons betreft ongewenst.

Indien de kerkzaal wordt verhuurd voor een evenement (concert, lezing, voorstelling etc.) dan is de organisator verantwoordelijk voor het implementeren van de juiste maatregelen. Het kan dan noodzakelijk zijn om middels het scannen QR-codes en de bij behorende controle van identiteitsbewijzen toegang te verlenen.

“Geef elkaar de ruimte” indachtig blijft ook voor overige verhuur en gebruik van ruimten in Huis van Zuid de anderhalve meter gehandhaafd, ook in combinatie met de algemene basisregels. Dit houdt dus een beperkt aantal bezoekers per ruimte in, overeenkomstig het Gebruiksplan.

Wij merken dat ook deze versoepelingen, net als eerder ingestelde maatregelen, voor gespreksstof zorgen. Niet altijd is een maatregel eenduidig of logisch, vaak zijn ze ook voor velerlei uitleg vatbaar.  Het moderamen en de kerkenraad hebben hier in de afgelopen periode regelmatig het hoofd over gebroken. Wij zijn daarom ook benieuwd naar uw mening en ervaringen, ook over deze versoepelingen. Wilt u daar iets over kwijt, schiet dan een van de kerkenraadsleden aan of neem contact op met de scriba.

digitale fontein