Kerkenraad april 2023

Uit de kerkenraad

Donderdag 20 april jl. vergaderde de kerkenraad. We doen dat dit jaar, bij wijze van proef, 1x per 2 maanden om de vergaderlast zoveel mogelijk te beperken. De kunst is dan natuurlijk om de agenda zo overzichtelijk te houden, dat we toch binnen 2 uur klaar zijn. Tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk wat tijd te besteden aan bezinning en bemoediging, naast het besturen van onze Fonteinkerk.

Els Kaars was aanwezig om de Jaarrekening 2022 toe te lichten. Die sloot onverwacht met een positief resultaat. De energielasten zijn enorm gestegen, maar de verhuuropbrengsten zijn meer dan op niveau gebleven. We zijn Els, Fahmi en alle gastvrouwen en -mannen erg dankbaar dat dit door hun inzet is gelukt.

Een belangrijk te nemen besluit was het aanstellen van een dominee-consulent vanaf september dit jaar. Een predikant die de Fonteinkerkgemeente goed kent en als belangrijkste taak heeft om de beroepingscommissie (die in het najaar start) met raad en daad bij te staan in het proces (niet in de keuze van de te beroepen predikant). We zijn heel blij dat Leo Koffeman dat wil gaan doen. Daarnaast wil hij ook heel graag de taak op zich nemen het pastoraat in noodsituaties te ondersteunen en belijdenis-, trouw-, doop- en begrafenisdiensten van gemeenteleden te leiden.

Tot slot genoten we als kerkenraad van een eerste terugkoppeling van de Profielcommissie. Als vertegenwoordigers vertelden Karine Godthelp en Erik Renkema met hoeveel plezier ze werken aan een gemeenteprofiel en het profiel van de straks te beroepen predikant. De uitgangspunten daarbij zijn onze thema’s van Fonteinkerk Vitaal: 1. Gericht op God, 2: Gericht op elkaar, 3: Gericht op de wijk en de wereld om ons heen, 4: De Fonteinkerk als herberg, aanland- en pleisterplaats. Bij dit onderwerp waren Annelies van Beek en Gerard Raven als vertegenwoordigers van de Algemene Kerkenaad van de PGA aanwezig. Ze waren belangstellend naar hoe we ons voorbereiden op de beroepingsfase en konden ons nog een aantal adviezen aanreiken.

Namens de kerkenraad,

Gert-Jan Geerse en Koos Koolstra