Paaskaars 2023

De nieuwe Paaskaars

Sinds 8 april, Stille Zaterdag, staat er een nieuwe Paaskaars in de Fonteinkerk. Mieke Goslinga was initiator bij het samenstellen van een groep die heeft nagedacht over de “boodschap” van de kaars. Met deze groep, mensen van diverse leeftijden, is een brainstorm gehouden. De woorden die daarbij het sterkst naar boven kwamen zijn op de Paaskaars verbeeld.

1) Regenboog, inclusiviteit
2) Duurzaamheid
3) Vrede, licht

Aan de hand van deze woorden zijn schetsen gemaakt, die hebben geleid tot het uiteindelijke ontwerp. Dankzij alle input is het een uitbundige Paaskaars geworden. De vrede wordt gesymboliseerd door de duif. Deze is centraal geplaatst in een ster binnen de regenboog die inclusiviteit verbeeldt. Duif en regenboog verwijzen ook naar het verbond met God. Alle kleuren tezamen vormen in het midden de witte ster die meegereisd is vanuit Bethlehem en die het licht van Pasen weergeeft. Rond de vredesduif zijn gouden druppels uit het beeldmerk van de Fonteinkerk geplaatst. De ster transformeert naar buiten toe in een bloem. Samen met de vlinders staat deze voor duurzaamheid.

Het sterretje boven de Alpha en Omega is geplaatst ter herinnering aan Frans Meiboom die jarenlang de kaars in de Paasnacht heeft binnengedragen. Afgelopen Paasnacht is de kaars door zijn beide kleinzoons binnengedragen.

De groep bestond uit: Silke, Berit, Willem, Gijs, Lennart, Thijmen, Jona, Berend, Jop, Wieteke, Willem, Mieke.