Ophef over Nashville-verklaring

Afgelopen week heeft een grote groep evangelische en orthodox-christelijke voorgangers een verklaring naar buiten gebracht met hun mening over levensverbintenissen anders dan die van het huwelijk tussen man en vrouw ( de zogenaamde Nashville-verklaring). Deze verklaring heeft veel publiciteit gekregen in de landelijke media.

Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland, reageert met: “De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk géén waardeoordeel uit¬spreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

De gehele verklaring van Ds. René de Reuver vindt u hier.

Als moderamen en predikant van de Fonteinkerk herkennen wij ons in deze reactie van Ds. René de Reuver. Niet voor niets heeft de Fonteinkerk zich aangesloten bij “Wij de kerk”, een platform van kerken die uitnodigend willen zijn voor ieder mens, ongeacht samenlevingsvorm of geaardheid. Wie naar aanleiding van dit onderwerp een gesprek wil, of even wil reageren, – aarzel dan niet om mij te bellen of te mailen!

Met hartelijke groet, Wim Verschoor