Wisseling co-voorzitters kerkenraad

Zondag 31 maart jl. werd Rik Vroege bevestigd in het ambt van ouderling, tevens co-voorzitterschap van de kerkenraad. Daarmee is het nieuwe duo voorzitterschap compleet: Koos Koolstra en Rik Vroege. Margriet Drent heeft afgelopen januari al afscheid genomen als co-voorzitter.

Wiebe Goslinga blijft nog even aan om te zorgen voor een zo volledig mogelijke ‘warme’ overdracht en zal dan afscheid nemen. Het is fijn te weten en te ervaren dat we een kerkgemeenschap zijn, waar steeds weer mensen zich geroepen weten en opstaan om een taak op zich te nemen. Dat maakt ons tot een vitale geloofsgemeenschap, waarin we kunnen vieren, leren en dienen en waarin we omzien naar elkaar en de mensen om ons heen. Het is fijn om van zo’n gemeenschap deel te mogen zijn.