Zonnepanelen op Huis van Zuid

De Fonteinkerk draagt haar steentje bij aan duurzaamheid. Het initiatief hiertoe werd enige tijd geleden genomen door enkele gemeenteleden. Zij wilden het werken aan duurzaamheid ook in kerkelijk verband tot uiting willen brengen. Hierbij lig de nadruk niet op rendement maar op de wil om aan duurzaamheid te werken. Een kort onderzoek naar draagvlak binnen de gemeente resulteerde in een positieve uitslag. Vervolgens zijn offertes aangevraagd voor een installatie die uit 30 panelen bestaat en werden acties voor de financiering van deze investering gehouden.

De keuze voor het betreffende dakvlak is een compromis. Qua zonligging zou het dak van de kloostergang het meest ideaal zijn. Ondanks de minder gunstige zonligging van het westelijk dakvlak van Huis van Zuid, is toch voor plaatsing op dat dakvlak gekozen. De dakbedekking van de kloostergang bleek kwetsbaar en vanwege te verwachte windinvloeden zouden de panelen moeten worden verzwaard, wat extra kosten met zich meebracht.

In december 2018 zijn de 30 panelen op het westelijke dak van Huis van Zuid geplaatst, met ieder een vermogen van 300 Wattpiek. De stroomopbrengst wordt aan het elektriciteitsnet terug geleverd, dus niet opgeslagen in accu’s.

zindex033