Koninklijke onderscheiding

Lintje voor Els Kaars

‘Daarom ben ik zeer verheugd dat het Z.M. de Koning heeft behaagd aan u een Koninklijke Onderscheiding te verlenen en u, bij Koninklijk Besluit, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.’ Met die woorden kreeg Els Kaars, lid van de PGA (Fonteinkerk), op 26 april jl. de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Bolsius van Amersfoort.

Heel erg verdiend want Els is bij vele organisaties gedurende lange tijd van groot belang geweest (en nog steeds) als financieel adviseur en vrijwilliger. Zij heeft daarmee de positieve invloed van een groot aantal maatschappelijke instellingen geborgd en vergroot. Het langst is zij verbonden (al bijna 50 jaar) aan Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam, als penningmeester maar ook als ‘peienmoeder’ (kleedster) voor de koorleden van de Sweelinck Cantorij, waarin zij ook zelf zingt. Voor de PGA is zij al meer dan 20 jaar actief, o.a. als penningmeester, direct betrokken bij de fusie en nu nog als ‘het financiële geweten’ en beheerder van de Fonteinkerk. Als je dan tussendoor ook nog het Beiaardcentrum in Amersfoort van de financiële ondergang redt, veel werk verricht voor het Toon Hermanshuis en internationaal organisaties ondersteunt, heb je veel in je mars. Toch is Els vooral ook de stille kracht op de achtergrond, altijd aanwezig, betrouwbaar, loyaal, gedreven en uiterst zorgvuldig.

Namens de PGA en de Fonteinkerk zijn we haar zeer dankbaar, wensen haar nog heel veel vreugde in het voortzetten van haar vrijwilligerswerk. Dat ze daarbij gezond mag blijven onder de zegen van onze Heer.

Namens de kerkenraad,
Koos Koolstra