Gemeentezondag 2023

Op 17 september is er weer gemeentezondag, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd! Het wordt, net als vorig jaar, een gezellige, levendige en interactieve bijeenkomst over thema 4 van Fonteinkerk Vitaal: de Fonteinkerk als pleisterplaats. De komende weken kunt u in een extra bijlage bij de InFontein teruglezen wat er de afgelopen jaren is gedaan om te komen tot waar we nu zijn. Ook zullen de vier thema’s die wij vorig jaar omarmd hebben nogmaals worden toegelicht. Het kan best handig zijn om deze van tevoren even te lezen.

Natuurlijk sluiten we de gemeentezondag af met een lunch. Omdat wij een groene kerk zijn, willen wij jullie vragen om iets vegetarisch mee te nemen, genoeg om te delen, maar ook niet te veel. We gaan dan met elkaar van elkaars culinaire creaties genieten.

En heeft u behoefte aan inspiratie? Spreek dan even iemand aan voor een goed idee! En wellicht ten overvloede: iedereen is van harte uitgenodigd, ieders stem is belangrijk voor de toekomst van de Fonteinkerk, ook die van jou!

Hartelijke groeten,
Gert-Jan en Koos
co-voorzitters kerkenraad