Gemeentevergadering

Broeders en zusters van de Fonteinkerk,

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Amersfoort heeft aan de wijkgemeenten gevraagd of zij bereid zijn bij te dragen aan het in stand houden van de Amersfoortse Stadsdominee. Dit is een belangrijk vraagstuk, om die reden vindt de kerkenraad het belangrijk dat zij komt tot een breed gedragen besluit. Daarom nodigt de kerkenraad U uit om zondag 10 november a.s. na de viering in een gemeentevergadering bijeen te komen.

Aan het begin van deze vergadering geeft de Stadsdominee, Diederiek van Loo, een toelichting op de inhoud van haar werk.

Mocht U voorafgaande aan de gemeentevergadering iets meer van de Stadsdominee willen lezen, kijk dan op www.stadsdominee.nl.  Voor nadere informatie kunt U uiteraard ook contact opnemen met een van ons.

Wij hopen U allen te mogen begroeten.

Namen de kerkenraad,

Koos Koolstra                                                                               Rik Vroege
Co-voorzitter                                                                Co-voorzitter

duurzame week 033