Kerkenraadsweekeinde

In het afgelopen weekeinde hield de kerkenraad haar jaarlijkse kerkenraadsweekeinde. Dit weekeinde viel in twee gedeelten uiteen, op vrijdagavond werd een teamavond gehouden, op zaterdagochtend een gezamenlijke bijeenkomst met de kerkenraden van de Kwartetkerken (De Bron, De Hoeksteen en de Emmauskerk) in de Bron.

De vrijdagavond begon in de Zonnekamer, waarbij de kerkenraad aanschoof bij Samen aan Tafel. De aanwezigheid van nog eens 13 gasten, naast de gebruikelijke bezoekers, stelde de organisatie voor enkele logistieke hoofdbrekens. Met vereende krachten werd ook deze maaltijd een succes!

Daarna trok de kerkenraad zich terug in de Westkamer van Huis van Zuid, die voor deze gelegenheid was omgedoopt tot KerkCafé De Frisse Blik. Tijdens deze avond liet Annechien Witteveen de kerkenraad kennismaken met kerkmodellen, het onderwerp van haar eindscriptie. De kerkenraad boog zich vervolgens in groepjes over vier dimensies van kerkzijn. Tussendoor werd Koos Koolstra door Rik Vroege geïnterviewd over zijn eerste maanden als voorzitter, kwam de gemeentezondag tot leven middels een vlog door ToZ-ers en was er ruimte voor luchtigheid. Die kwam in de vorm van een pubquiz, waarmee in  drie ronden vragen werden gesteld over het Liedboek, de Fonteinkerk en Kerk Actueel.

In de gezamenlijke bijeenkomst met de Kwartetkerken hebben wij een viering voorbereid, die in januari 2020 in vier kerken tegelijk zal worden gehouden. De viering wordt vorm gegeven rond een tekst uit de Brief aan de Efeziërs. Tijdens een wandeling en in gesprekken is gesproken over vormen, gebruiken en rituelen die in de individuele kerken gebruikelijk zijn maar nu “uitgeruild” zouden kunnen worden. Tijdens de presentatie van deze ideeën kwamen zoveel gedachten naar voren, dat moeiteloos meerdere vieringen zouden kunnen worden vormgegeven. Een gezamenlijke lunch vormde de afsluiting van een inspirerende ochtend.