FONTUIN

De afgelopen tijd hebben een paar enthousiaste gemeenteleden (Gert Jan & Annemieke, Hester en Margriet) plannen gemaakt voor het opknappen en het verder inrichten van de achtertuin van de Fonteinkerk. Het plan is voorgelegd aan de kerkenraad en heeft instemming gekregen: plan FONTUIN gaat van start!

We willen de mooie tuin meer bij de Fonteinkerk en het gemeenteleven betrekken door een pluk- en smultuin, een gezellige buitenplek en speelgebied te creëren voor zowel gemeenteleden als ook huurders. Dit draagt bij aan een positieve ervaring van de kerk voor grote en kleine gemeenteleden, een groener nutsgebruik en biodiversiteit wat goed is voor de natuur en bijen.

Het plan rond de Fontuin behelst 3 delen:

  1. het eerste deel grenst aan de kloostergang: hier worden de bloemenperken opgeschoond en er komen zithoeken
  2. het middelste deel daarachter: een speelgedeelte voor de kinderen creëren
  3. het achterste deel van de tuin, bij de kapschuur: wordt een kleine boomgaard aangevuld met bessenstruiken en een insectenhotel.

Zaterdag 21 maart tussen 10-17 uur organiseren we daarom de eerste FONTUINDAG. Op deze dag gaan we lekker aan de slag in de tuin.

Wie zin en tijd heeft om mee te doen is van harte welkom! Een paar uurtjes is ook prima, als je niet de hele dag kunt.

We eindigen met een warme maaltijd gemaakt door een gemeentelid, hiervoor is aanmelding noodzakelijk. Voor kinderen is er friet! Schrijf je naam op de flipover zondag vooraf of na afloop van de dienst of stuur een email naar de Fontuincommissie.

Klussen die we aanpakken die zaterdag: grasmaaien, kantjes maaien, 3 fruitbomen planten, bessenstruiken planten, stekelstruiken rooien, snoeien, bloemen zaaien en onkruid wieden.

En … er is de mogelijkheid tot adoptie van een van de 3 appelbomen (a EUR 100,- per boom), bessenstruik of braam (a EUR 10). We lezen uw reactie graag! mail, bel of schiet een van de leden van de Fontuincommissie aan.

KIEM Fonteinkerkcorona