KIEM in feestsferen

In de afgelopen drie weken hebben de kinderen van KIEM zich bezig gehouden met het thema ‘Feest!’. Afgelopen zondag, 16 februari, hebben ze al aan de volwassenen laten zien hoe volgens hen een feestzaal eruit ziet. De kinderen vonden het bij elke taart en ballon belangrijk dat een feest met andere mensen samen gevierd wordt. Deze feestzaal werd door de kinderen aangekleed met Vertier Entertainment.
Deze KIEM was de afsluiting van een project. De kinderen begonnen op 2 februari met het nadenken over en het uitspelen van een oud verhaal over een hemels feest van God. Wat doe je als je armen stijf en gestrekt zijn en je niet kan eten van je eigen bord? Ze ervoeren hoe met Gods feest mensen elkaar van eten en drinken voorzien, en uitgenodigd worden oog te hebben voor elkaar.

Op 9 februari kregen de kinderen een workshop clownerie van Caroline Bezemer en Harry Westra. Hier konden de kinderen ervaren hoe het was om met verschillende gevoelens naar een feest te gaan: hoe laat je bijvoorbeeld zien hoe het is om een feestlied met verschillende emoties te zingen? Ook werden er ‘foto’s’ gemaakt: een stilleven van je groepje op het feest, na het feest, op een strandfeest en bij de bushalte na het feest. Steeds weer werden de kinderen uitgedaagd te verbeelden hoe een feest ervaren kan worden.

De komende twee zondagen is er in verband met de voorjaarsvakantie geen KIEM. Op 8 maart starten we dan met een Veertigdagenproject dat door het KIEM-team zelf is ontwikkeld: over het Bijbelverhaal van Esther, het bijbehorende Poerimfeest en de vragen naar bevrijding en toekomst. Ons gemeentelid Dineke Houtman zal op 8 maart een letterlijk oorverdovende aftrap nemen. Op twee andere zondagen in dit project zullen de kinderen met professionals van Danskerk.nl gaan dansen bij dit verhaal. We zullen er nog veel van te zien en horen krijgen.

Het KIEM-team

kerkbalans 2020fontuin