Corona-update 15 maart

Bezoekers, broeders en zusters van de Fonteinkerk,

Na de viering van vanochtend heeft een brede afvaardiging van de kerkenraad de situatie rond het Corona-virus besproken en de volgende besluiten genomen:

  • alle kerkelijke activiteiten worden met onmiddellijke ingang stopgezet, in ieder geval tot en met 5 april a.s.
  • dat geldt ook voor alle activiteiten die voortkomen uit verhuur van ruimten in de kerk en Huis van Zuid

Het is op dit moment niet bekend of de diverse evenementen zullen worden verplaatst of komen te vervallen. Dit zal door de organisatoren per geval worden beslist en op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Stopt de Fonteinkerk nu met kerk-zijn? Nee, zeker niet. De vieringen op zondagochtend zullen doorgang vinden, in grote lijnen in dezelfde vorm als de viering van vandaag. De huidige techniek maakt het voor een groot aantal mensen mogelijk de viering via internet te volgen. U kunt daarvoor deze link gebruiken: https://kerkdienstgemist.nl/stations/807. Onze nieuwsbrief inFontein zal blijven verschijnen (wij zullen trachten deze per email en in de brievenbus te bezorgen), onze website en social media kanalen blijven in de lucht en zullen informatie blijven verstrekken.

Daarnaast zal de Fonteinkerk elke maandag tot en met zaterdag tussen 19:00 en 21:00 open zijn, voor mensen die stilte zoeken, een kaarsje willen branden of wellicht hulp nodig hebben.

Wij realiseren ons dat niet iedereen over een emailadres of internetaansluiting beschikt. Kent u iemand uit onze wijkgemeente die inFontein alleen in papieren vorm ontvangt en deze actuele informatie niet automatisch onder ogen krijgt? Zou u dan deze informatie met hem of haar willen delen?

Het moderamen blijft in de komende periode de situatie nauwgezet volgen en is voortdurend in contact met elkaar. Mocht er een aanleiding zijn om een en ander te heroverwegen, dan informeren wij u hierover via inFontein en onze website.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de Wim Verschoor of een van de co-voorzitters, via de bekende telefoonnummers, via email, of via het contactformulier van deze website.

Meer informatie vindt u HIER (link naar de website van de PKN).

fontuin