Wisseling ambtsdragers

Afgelopen zondag werden Trudy Philipsen en Wim Oosterom bevestigd als respectievelijk diaken en ouderling-kerkrentmeester. Trudy voor de Fonteinkerk, Wim zal (weer) als penningmeester binnen de PGA gaan werken. We feliciteren hen, wensen hen Gods zegen toe en veel vreugde bij het werk dat voor hen ligt.

We namen afscheid van Rik Vroege, Henriek Mak en Tim Prinzen. Rik is co-voorzitter en scriba geweest, Henriek en Tim hebben als diaken leidinggegeven aan de Diaconie binnen de Fonteinkerk. We zijn hen erg dankbaar voor het werk dat zij hebben gedaan en wensen hen een rustiger periode toe. Hoewel, alle drie hebben ze alweer andere taken op zich genomen en daar zijn we erg blij mee.

Door hun vertrek liggen er nog taken binnen onze wijkgemeente te wachten op invulling. Zowel binnen de diaconie, bij kerkrentmeesters als voor het srcibawerk, hopen we gemeenteleden te vinden die verlangen naar een (andere) rol in de Fonteinkerk. Het is niet zo dat je daartoe ambtsdrager moet worden (dat mag natuurlijk wel) of het jaren achtereen moet gaan doen. Met nadruk willen we het takenpakket zo in- en verdelen dat u of jij dat werk ook leuk vindt, passend binnen de tijd die beschikbaar is. Meer weten? Mail een van de voorzitters en we helpen bij het maken van de afweging!