Vissen met de kerkenraad

Vrijdagavond 24 en zaterdagochtend 25 februari gingen we als kerkenraad ‘Aan Tafel’ om elkaar beter te leren kennen en het samenwerken te evalueren. We begonnen met samen te koken en te eten, groente en brood in de kaasfondue te ‘soppen’. En dat werkt, dan kom je echt nader tot elkaar! Na een muzikaal bezinningsmoment met Wim Verschoor, leidde Wiebe Goslinga het gesprek. ‘Teken jezelf als vis, in het water van de kerkenraad’, was zijn bijzondere opdracht. Iedereen kan immers een vis tekenen! Als je daarna uitlegt wat je hebt getekend en vragen van anderen daarover beantwoordt, ontstaat er een levendig gesprek over wie je bent, hoe je je voelt en anderen jou ervaren in het team van de kerkenraad. Zaterdag volgde een mooi, intensief en inspirerend gesprek over wat goed gaat en beter kan, of we de juiste dingen doen en die goed doen. Genoeg stof tot nadenken dus.

Door ‘brood en vis te delen’ vormen we een gemeenschap, worden we een team, in dienst van de Fonteinkerk, in dienst van Gods kerk. Waar we ook benieuwd naar zijn: hoe kijkt u als gemeentelid naar ons? Zijn we voldoende zichtbaar, laten we voldoende weten wat we doen, voelt u zich gehoord en vertegenwoordigd door de kerkenraad? Laat het ons eens weten, spreek een kerkenraadslid aan, mail de scriba of de voorzitters! We zijn er u en jullie dankbaar voor.

Gert-Jan Geerse en Koos Koolstra, co voorzitters kerkenraad

Reageren? Mail naar voorzitter@fonteinkerk-amersfoort.nl