Week van gebed voor de eenheid van de kerken 18 t/m 21 januari 2021

De oecumenische dienst in de Week van gebed voor de eenheid van de kerken komt dit jaar vanwege de beperkende maatregelen te vervallen. De kerken in Amersfoort-Zuid (Sint Ansfriduskerk, Bergkerk, Nieuwe Kerk en Fonteinkerk) geven invulling aan de Week van gebed voor de eenheid door op 4 avonden in deze week in één van de kerken een avondgebed / vesper te vieren.

#blijfinmijnliefde (Johannes 15 vers 9) is door de Zusters van Grandchamp gekozen als uitgangspunt voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021. Hierin weerspiegelt zich het charisma van deze oecumenische gemeenschap die zich toelegt op het gebed en het werk voor de eenheid van christenen. De weg naar de ander en de zorg voor de wereld beginnen bij de weg naar binnen. De vruchten van een leven in Christus worden zichtbaar in de omgang met elkaar en met de wereld.

De vespers in de Week van gebed voor de eenheid beginnen om 19.30 uur in één van de kerken in Amersfoort-Zuid. De lezingen en gebeden worden aangereikt door de gemeenschap van Grandchamp. De vorm van de liturgie van de vesper zal per kerk verschillen. U bent hartelijk uitgenodigd online de vesper mee te vieren.

Maandag 18 januari Nieuwe Kerk
Thema: Geroepen door God
Website: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Dinsdag 19 januari Sint Ansfriduskerk
Thema: Eén lichaam vormen
Website: www.sintansfridus.nl

Woensdag 20 januari Bergkerk
Thema: Samen bidden
Website: www.bergkerk.nl

Donderdag 21 januari Fonteinkerk
Thema: Veranderd door het Woord
Website: www.fonteinkerk-amersfoort.nl (klikken op “17 januari”)

Wil je meer weten over dit initiatief, neem dan via het CONTACTFORMULIER contact met ons op.

.

kerkbalans 2021