Pinksteren: marketingfeest van God

Pinksterochtend in de Fontein. We hoopten op een volle kerk, met veel zangers. Ramen en deuren open naar buiten. Maar in deze omstandigheden doen we het met een klein groepje. Maar we blijven hopen op een fijne pinkstermorgen. Met mooie liederen, gezongen door drie van ons, of via een filmpje.  We luisteren naar een tekst over de ervaringen van de eerste gemeente ‘vol van de Geest’ te zijn.  Ze ervaren iets nieuws. Iets anders. De hemel die naar de aarde komt. God ruikt sinds Pinksteren naar de aarde. Geest betekent Bijbels gezien ‘wind’, ’adem’… dus met Pinksteren kom je in de buurt van de ademhalingsorganen. In de buurt ook van klanken, nieuwe taal, nieuwe woorden. Terwijl wij misschien denken aan diep mystieke zaken, gaat het over gewone mensen die de geest krijgen van Jezus…en in zijn Geest verder gaan met de wind in de rug, een duwtje in de goede richting. Ze ervaren het als een soort mond- op- mond beademing. En dat gaat als een lopend vuurtje. Het goede nieuws van Jezus vindt gretig aftrek en doet razendsnel de ronde. Wat dan? Ze dachten dat Jezus voltooid verleden tijd was….dat je naar het Bijbels museum moest om nog iets van hem te vinden, dat het evangelie was zoiets als ‘weet je nog wel oudje’?  Maar dan is daar het vuur, de gloed, de wind, de storm…de ervaring dat hij, Jezus de grote motor blijft, de inspirator, de stimulator. Dat is Pinksteren dus: hét marketingsfeest van God.

Ds. Jos van Oord

De Pinksterviering begint op zondag 23 mei a.s. om 10 uur, wijkgenoot Ds. Jos van Oord gaat in deze feestelijke viering voor. Helaas kunnen er slechts 30 mensen worden toegelaten, online meekijken kan uiteraard via deze LINK.

corona