Op weg naar samenkomen!

UPDATE 1 mei 2021

Tot nader order worden maximaal 30 bezoekers aangevuld met betaalde krachten (voorganger, organist, koster) toegelaten. Per vandaag is het bij mooi weer mogelijk om na de viering buiten, op het kerkplein koffie te drinken. Wij gaan er hierbij van uit dat iedereen de algemeen geldende Corona-voorschriften in acht neemt. Bij slecht weer komt het koffiedrinken te vervallen.

UPDATE 11 maart 2021

De kerkenraad heeft zich op donderdag 11 maart jl. gebogen over de vraag of zij het verantwoord vindt om weer met 30 bezoekers te vieren. De kerkenraad heeft hier mee ingestemd en wel met ingang van 14 maart, zondag a.s. In deze afweging zijn het advies van 25 februari jl. van het moderamen van de landelijke PKN en de Adviezen voor religieuze of levensbeschouwelijke samenkomsten van de Rijksoverheid meegenomen.

Om vieringen met 30 bezoekers verantwoord mogelijk te maken, wordt het “protocol 30” uit ons Gebruiksplan van stal gehaald, een protocol wat in het verleden goed heeft gefunctioneerd. Concreet houdt dit in dat bezoekers zich vooraf aanmelden, welkom zijn na een bevestiging, er triage bij binnenkomst plaatsvindt en er hygiënemaatregelen gelden (desinfecteren, mondmaskers, looproutes en gemarkeerde zitplaatsen). Ook wordt de kerkzaal voor, tijdens en na de viering geventileerd. Voelt u zich hierbij zelf “voldoende veilig”, dan heten wij u graag welkom.

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail via kerkenraad@fonteinkerk-amersfoort.nl, u ontvangt dan de avond voor de viering bericht of u bij de gelukkigen hoort.

Alle vieringen worden via YouTube in beeld worden gebracht. Via https://fonteinkerk-amersfoort.nl/meekijken/ kunt u wekelijks doorklikken naar de uitzending. Uiteraard zijn de vieringen ook via Kerkdienstgemist (audio) te volgen. De Stiltemomenten worden ook gecontinueerd, van maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 20:30 uur en op zondag tussen 14:00 en 16:00 uur bent u van harte welkom! Let op, op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart komt het Stiltemoment te vervallen, omdat de kerkzaal dan gebruikt wordt als stemlocatie. Het inrichten van de kerkzaal vindt plaats op zondagmiddag 14 maart, ook dan is er geen stiltemoment.

De kerkenraad is blij met deze eerst stap op weg naar samenkomen!

Namens de kerkenraad

Rik Vroege, scriba

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Ds. Wim Verschoor of de scriba, via de bekende telefoonnummers, via email, of via het contactformulier van deze website.

Jos van OOrd