Welkom terug!

UPDATE 18 augustus 2021

Hier vindt u de actuele regels die de Fonteinkerk hanteert om haar vieringen en (verhuur)activiteiten volgens de huidige Coronarichtlijnen te laten verlopen.

Vieringen
Het eerder gehanteerde aantal van 60 bezoekers wordt losgelaten. Het registreren van bezoekers blijft overeenkomstig de richtlijnen wel noodzakelijk, om bij een eventuele besmetting snel te kunnen reageren. Het registreren vindt plaats bij binnenkomst, door de welkomstcommissie. De registratielijsten worden na vier weken vernietigd. Er is geen verplichting tot het dragen van mondmaskers binnen de Fonteinkerk en Huis van Zuid. Voelt u zich juist met een mondmasker veilig, dan staat het u uiteraard vrij om een masker te dragen.

Enkele maatregelen blijven onverkort van kracht:
• afstand bewaren volgens de anderhalve meter regel. Let u daar alstublieft op bij het binnenkomen en verlaten van de kerk én tijdens het koffiedrinken, ook buiten.
• het desinfecteren van handen wordt sterk aangeraden
• de kerkzaal wordt ruim voor, tijdens en ruim na de viering geventileerd door de zijdeuren te openen
• het koffiedrinken blijft tot nader order buiten plaatsvinden, in de Tuin van Zuid en op het kerkplein

Met ingang van 25 juli jl. is de gemeentezang weer hervat

(Verhuur)activiteiten
Alle (verhuur)activiteiten zijn mogelijk, met dien verstande dat de anderhalve meter regel in kerkzaal en alle (verkeers)ruimten in Huis van Zuid wél in tact blijft en actief gehandhaafd wordt. Het maximum aantal aanwezigen zoals per ruimte omschreven in het Gebruiksplan is onverminderd van kracht. Het dragen van mondmaskers is niet verplicht; ook bij (verhuur)activiteiten geldt dat het natuurlijk wel mág.

Bij gebruik van vergaderruimte of kerkzaal blijft ventileren noodzakelijk, zowel voor, tijdens als ruim na gebruik. Zeker indien wordt gezongen of als blaasinstrumenten worden gebruikt dient hier extra aandacht aan te worden besteed.

Algemeen
Het bewaren van anderhalve meter afstand is voor de komende periode een van de belangrijkste deviezen, tezamen met het op eigen initiatief thuisblijven indien men zich niet in orde voelt. De kerkenraad rekent er op dat iedere bezoeker van een viering of een activiteit in Huis van Zuid haar/zijn verantwoordelijk neemt. Met dat uitgangspunt is het ook mogelijk om de looprichtingen die sinds maart 2020 golden weer op te heffen. Ook de kapstokken kunnen weer in gebruik worden genomen.

Mocht u de huidige regelingen nog eens willen nakijken, een overzicht vindt u op internet onder https://www.cioweb.nl/. Voor nadere informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de scriba.