NBV21: een betere bijbelvertaling

17 oktober 2021
NBV21 is een vertaling met eerbieds-hoofdletters

Deze week is de nieuwe bijbelvertaling NBV21 verschenen. Na de ‘oude’ versie uit 2004 zijn er nu allerlei dingen aangepast waardoor de vertaling toegenomen is in kwaliteit en up-to-date is gebracht met wetenschappelijke inzichten. Er zijn ruim 20.000 vooral kleine en soms grotere aanpassingen gedaan. Zo zijn de eerbiedshoofdletters weer terug. Waar woordjes als ‘Hij’ verwijzen naar God, Jezus of de Heilige Geest, staat dat nu weer met een hoofdletter. Dus de eerste verzen van Psalm 139 zijn nu ‘HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, / U weet het als ik zit of sta, / U doorziet van verre mijn gedachten.

Meer weten? Kijk op de speciale website www.nbv21.nl of kom naar de bijeenkomst van de kwartetkerken op 8 november a.s., van 14.30 tot 16.00 uur of van 20.00-21.30 in De Bron. Opgeven per e-mail via predikant@hoeksteenamersfoort.nl. De avondsessie is ook online te volgen via de website van De Bron, www.debronamersfoort.nl

10 oktober 2021
De nieuwe vertaling NBV21 is bij de tijd
Deze week verschijnt de NBV21. Een verbeterde, en krachtiger versie van de NBV die we in 2004 kregen. Bij de introductie toen al werd aangegeven dat de vertaling na een aantal jaren herzien zou worden. Commentaren van lezers, nieuwe wetenschappelijke inzichten, en ontwikkelingen in de kennis van het Nederlands en de brontalen waarin de bijbel oorspronkelijk geschreven werd, zijn nu verwerkt.

Zo is er beter gelet op woorden die terugkomen. In Exodus 3:16 staat ‘Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen ‘De HEER, de God van uw voorouders (…) heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en Ik heb mij jullie lot aangetrokken.’

Dat dezelfde woorden in Exodus 4:31 terugkomen, kan je in de NBV(2004) niet zien: ‘(…) ze hoorden dat de HEER oog had gekregen voor hun ellende (…).

In de NBV21 staat er daarom nu in Exodus 4:31 ‘(…) ze hoorden dat de HEER hun ellende had gezien en zich hun lot had aangetrokken’.

Meer weten? Kijk op de speciale website www.nbv21.nl of kom naar de bijeenkomst van de kwartetkerken op 8 november a.s., van 14.30 tot 16.00 uur of van 20.00-21.30 in De Bron. Opgeven per e-mail via predikant@hoeksteenamersfoort.nl. De avondsessie is ook online te volgen via de website van De Bron, www.debronamersfoort.nl

3 oktober 2021
Er komt een betere bijbelvertaling aan: NBV21
Op 13 oktober a.s. verschijnt de NBV21. Een verbeterde versie van de NBV die we in 2004 in gebruik namen. ‘Beter, scherper, en krachtiger dan de eerste versie’ schrijft de uitgever het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap. Er is maar liefst vijf jaar lang aan gewerkt. In deze blog geven we in de komende weken iedere keer een klein voorbeeld van wat er verandert.

In de NBV21 zijn bijvoorbeeld vertaalfouten verbeterd. In Handelingen 18:27 waren de woorden ‘gemeenteleden’ en ‘leerlingen’ per ongeluk van plaats verwisseld. In de NBV21 staat er nu ‘Toen hij naar Achaje wilde afreizen, moedigden de gemeenteleden hem aan en  gaven hem een brief mee voor de leerlingen (…).’

Meer weten? Kijk op de speciale website www.nbv21.nl of kom naar de bijeenkomst van de kwartetkerken op 8 november a.s., van 14.30 tot 16.00 uur of van 20.00-21.30 in De Bron. Opgeven per e-mail via predikant@hoeksteenamersfoort.nl. De avondsessie is ook online te volgen via de website van De Bron, www.debronamersfoort.nl

X
X