NBV21: een betere bijbelvertaling

31 oktober
Wat is er nu anders in de NBV21 dan in de NBV?

Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. En daarom lezen we in elke gemeente van de kwartetkerken de laatste zondag van oktober en/of de eerst van november de bijbellezing uit beide vertalingen: de inmiddels vertrouwde NBV (2004) en de zojuist verschenen NBV21. Zo kunt u zelf horen, en zien, wat er veranderd is. De beide vertalingen zijn nog steeds heel goed naast elkaar te gebruiken, maar er zijn ook verschillen. Meer weten? Kijk op de speciale website www.nbv21.nl

De eerder aangekondigde bijeenkomsten op 8 november a.s. in De Hoeksteen gaan niet door.

24 oktober

Alweer een nieuwe bijbelvertaling?

De nieuwste bijbelvertaling die op 13 oktober is gepresenteerd is de NBV21. Nu is een aantal jaren geleden al de Bijbel in Gewone Taal (BGT) gepresenteerd. Was er dan nu weer een nieuwe vertaling nodig? De NBV21 en de BGT zijn twee echt verschillende vertalingen. De Bijbel in Gewone Taal heeft een woordenschat van ongeveer 4000 woorden en een duidelijke tekstindeling. Het is echt een vertaling, die vooral gemaakt is om de tekst beter begrijpelijk te maken. Lange zinnen zijn bijvoorbeeld in stukken geknipt en woorden ingevoegd om dingen beter begrijpbaar te maken. De NBV21 wil ook begrijpelijk zijn, maar volgt veel meer het patroon van het Hebreeuws en Grieks waarin de Bijbel oorspronkelijk geschreven werd. Bovendien is het niet een vertaling waarbij men weer helemaal overnieuw begonnen is, maar is de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 verscheen alleen aangepast waar dat na uitvoerig onderzoek en discussie, nodig bleek. Voorbeelden van de nieuwe vertaling vind je op www.nbv21.nl. Op 8 november is er 2x een bijeenkomst (14.30-16.00 en 20.00-21.30) van de kwartetkerken hierover in De Bron (Vogelpein 1). Opgeven via predikant@hoeksteenamersfoort.nl De bijeenkomst is ’s avonds ook online te volgen via www.debronamersfoort.nl

Meer weten? Kijk op de speciale website www.nbv21.nl of kom naar de bijeenkomst van de kwartetkerken op 8 november a.s., van 14.30 tot 16.00 uur of van 20.00-21.30 in De Bron. Opgeven per e-mail via predikant@hoeksteenamersfoort.nl. De avondsessie is ook online te volgen via de website van De Bron, www.debronamersfoort.nl

17 oktober 2021
NBV21 is een vertaling met eerbieds-hoofdletters

Deze week is de nieuwe bijbelvertaling NBV21 verschenen. Na de ‘oude’ versie uit 2004 zijn er nu allerlei dingen aangepast waardoor de vertaling toegenomen is in kwaliteit en up-to-date is gebracht met wetenschappelijke inzichten. Er zijn ruim 20.000 vooral kleine en soms grotere aanpassingen gedaan. Zo zijn de eerbiedshoofdletters weer terug. Waar woordjes als ‘Hij’ verwijzen naar God, Jezus of de Heilige Geest, staat dat nu weer met een hoofdletter. Dus de eerste verzen van Psalm 139 zijn nu ‘HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, / U weet het als ik zit of sta, / U doorziet van verre mijn gedachten.

Meer weten? Kijk op de speciale website www.nbv21.nl of kom naar de bijeenkomst van de kwartetkerken op 8 november a.s., van 14.30 tot 16.00 uur of van 20.00-21.30 in De Bron. Opgeven per e-mail via predikant@hoeksteenamersfoort.nl. De avondsessie is ook online te volgen via de website van De Bron, www.debronamersfoort.nl

10 oktober 2021
De nieuwe vertaling NBV21 is bij de tijd
Deze week verschijnt de NBV21. Een verbeterde, en krachtiger versie van de NBV die we in 2004 kregen. Bij de introductie toen al werd aangegeven dat de vertaling na een aantal jaren herzien zou worden. Commentaren van lezers, nieuwe wetenschappelijke inzichten, en ontwikkelingen in de kennis van het Nederlands en de brontalen waarin de bijbel oorspronkelijk geschreven werd, zijn nu verwerkt.

Zo is er beter gelet op woorden die terugkomen. In Exodus 3:16 staat ‘Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen ‘De HEER, de God van uw voorouders (…) heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en Ik heb mij jullie lot aangetrokken.’

Dat dezelfde woorden in Exodus 4:31 terugkomen, kan je in de NBV(2004) niet zien: ‘(…) ze hoorden dat de HEER oog had gekregen voor hun ellende (…).

In de NBV21 staat er daarom nu in Exodus 4:31 ‘(…) ze hoorden dat de HEER hun ellende had gezien en zich hun lot had aangetrokken’.

Meer weten? Kijk op de speciale website www.nbv21.nl of kom naar de bijeenkomst van de kwartetkerken op 8 november a.s., van 14.30 tot 16.00 uur of van 20.00-21.30 in De Bron. Opgeven per e-mail via predikant@hoeksteenamersfoort.nl. De avondsessie is ook online te volgen via de website van De Bron, www.debronamersfoort.nl

3 oktober 2021
Er komt een betere bijbelvertaling aan: NBV21
Op 13 oktober a.s. verschijnt de NBV21. Een verbeterde versie van de NBV die we in 2004 in gebruik namen. ‘Beter, scherper, en krachtiger dan de eerste versie’ schrijft de uitgever het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap. Er is maar liefst vijf jaar lang aan gewerkt. In deze blog geven we in de komende weken iedere keer een klein voorbeeld van wat er verandert.

In de NBV21 zijn bijvoorbeeld vertaalfouten verbeterd. In Handelingen 18:27 waren de woorden ‘gemeenteleden’ en ‘leerlingen’ per ongeluk van plaats verwisseld. In de NBV21 staat er nu ‘Toen hij naar Achaje wilde afreizen, moedigden de gemeenteleden hem aan en  gaven hem een brief mee voor de leerlingen (…).’

Meer weten? Kijk op de speciale website www.nbv21.nl of kom naar de bijeenkomst van de kwartetkerken op 8 november a.s., van 14.30 tot 16.00 uur of van 20.00-21.30 in De Bron. Opgeven per e-mail via predikant@hoeksteenamersfoort.nl. De avondsessie is ook online te volgen via de website van De Bron, www.debronamersfoort.nl

fonteinkerk welkom