NA de verzwaarde lockdown

Het kabinet heeft dinsdag 17 november jl. bekend gemaakt dat er een einde komt aan de tijdelijk verzwaarde lock down. We keren weer terug naar de situatie die daarvoor gold.

Voor onze vieringen verandert er niets, er zullen maximaal dertig kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Alle andere activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen, overleggen en verhuuractiviteiten kunnen gelukkig worden hervat.

Aanmelden voor de vieringen blijft noodzakelijk, per e-mail via kerkenraad@fonteinkerk-amersfoort.nl, of telefonisch bij scriba Leo Koffeman. Aanmelden kan tot zaterdagavond 21.00 uur. De eersten die zich melden ontvangen een uitnodiging, totdat de grens van dertig is bereikt. Wie geen uitnodiging heeft, kan helaas niet worden binnengelaten. Op volgende zondagen gaan steeds degenen voor die eerder nog geen kerkdienst konden bijwonen of geweigerd moesten worden.

EXTRA: de viering van zondag a.s., de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt ook in beeld gebracht en uitgezonden. De internetlink die u daarvoor kunt gebruiken is https://youtu.be/czAgZVztBlI (note: de gewone “kerkdienstgemist” wordt uiteraard ook ingeschakeld).

Nog een EXTRA: om iedereen de gelegenheid te geven stil te staan bij hen die ons zijn ontvallen, is de kerk zondag a.s. tussen 14:00 en 17:00 uur open om een kaarsje aan te steken.

Tot slot: KIEM gaat door met haar tweewekelijkse bijeenkomsten, op 29 november en 13 december, de kinderoppas houdt gelijke tred met KIEM. ToZ komt voor SinterToZ bijeen op 29 november, er zijn Stiltemomenten op de vrijdagen 27 november en 6, 13 en 20 december.

Wij vragen u om bij een bezoek aan de Fonteinkerk of Huis van Zuid de algemene richtlijnen van het RIVM in acht te blijven nemen, dus afstand houden, han­den wassen en desinfecteren en bij de minste of geringste ziekteverschijnselen thuisblijven. Ook het dragen van een mondmasker bij binnenkomst en vertrek raden wij sterk aan.