Avondlockdown in de Fonteinkerk

UPDATE 29 november 2021

Opnieuw zijn wij genoodzaakt ons tot u te wenden met nieuwe maatregelen rond het coronavirus. Dit keer met een zwaar gemoed, omdat tijdens de zogenaamde avondlockdown opnieuw beperkingen worden opgelegd die direct een gedeelte van onze activiteiten raken. We proberen ze voor u kort op een rijtje te zetten.

Onze vieringen gaan door met de maatregelen zoals we die in de afgelopen weken hanteerden. Dus vooraf bepaalde zitplaatsen, mondneusmaskers bij verplaatsingen, beperkte gemeentezang en voldoende luchten.


Na 17:00 uur zijn er geen fysieke kerkelijke activiteiten / bijeenkomsten of activiteiten uit verhuur in de kerkzaal of Huis van Zuid. Dit is een ingrijpende beslissing die ons allemaal aan het hart gaat, zeker in de komende Adventstijd. Organisatoren van avondactiviteiten kunnen overleggen met Els Kaars (verhuur@fonteinkerk-amersfoort.nl) of hun bijeenkomst naar een moment overdag kan worden verplaatst. De vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad in de maand december zullen digitaal plaatsvinden. Tijdens de avondlockdown zullen wij opnieuw het Stiltemoment organiseren. Zoals Ds. Wim Verschoor onlangs verwoordde: “Een Stiltemoment bevat iets essentieels: het bieden van plek om even te schuilen, het lenigen van geestelijke nood, een plaats om op adem te komen.” We proberen met ingang van vanavond om van maandag tot en met vrijdag van 19 tot 21 uur en op zondagmiddag van 14 tot 16 uur open te zijn (nog even onder voorbehoud).


De algemene basisregels zijn in de kerkzaal en Huis van Zuid van kracht, ongeacht het soort activiteit (eigen of verhuur): anderhalve meter afstand, mondneusmaskers bij verplaatsingen, handen desinfecteren bij binnenkomst en thuisblijven bij de minst of geringste verschijnselen van griep of verkoudheid. Voor alle activiteiten in de kerkzaal en Huis van Zuid worden actief QR-codes gescand, uitgezonderd onze vieringen. De organisator van de activiteit of bijeenkomst draagt hiervoor zorg, dat kan zowel een gemeentelid als een huurder zijn.

Deze maatregelen zijn van kracht van 28 november tot en met zaterdag 18 december a.s., dus tijdens de periode dat de avondlockdown van kracht is. Rond 14 december zullen de regering en gezondheidsautoriteiten de situatie opnieuw evalueren, ook wij maken dan opnieuw de balans op.

Namens de kerkenraad

Rik Vroege, scriba

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Ds. Wim Verschoor of de scriba, via de bekende telefoonnummers, via email, of via het contactformulier van deze website.

bijbellezen advent 2021