Weer naar de kerk?!

Bezoekers, broeders en zusters van de Fonteinkerk,

Vanaf zondag, 7 juni 2020, kunnen we – onder strenge voorwaarden – weer met meer mensen naar de kerk. In totaal mogen in de maand juni elke zondag 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. Daarom bent u alleen op uitnodiging welkom!

Hoe werkt de aanmelding?
U kunt vanaf nu aangeven op welke zondagen (7, 14, 21 en 28 juni) u naar de kerk kunt en wilt gaan. Als u het liever van week tot week bekijkt, kunt u het ook elke week laten weten voor de komende zondag. We denken dat iedereen die dat wil, in de maand juni wel een keer naar de kerk kan.

U stuurt een mailtje naar: kerkenraad@fonteinkerk-amersfoort.nl. Daarin vermeldt u:

  • Uw naam
  • Op welke zondagen u kunt komen
  • Met hoeveel gezinsleden u komt.

Kun u niet mailen, dan kunt u het ook telefonisch doorgeven aan Koos Koolstra of Leo Koffeman. Sommige oudere gemeenteleden worden ook benaderd door een ouderling of pastorale medewerker.

Elke week kijken wij hoeveel mensen wij kunnen uitnodigen, naast de voorganger, ambtsdragers, welkomstcommissie, organist en koorleden. Op vrijdagavond verzenden wij een uitnodiging naar diegenen die wij verwachten. Krijgt u geen uitnodiging, dan kunt u dus niet komen.

En als u wordt uitgenodigd?
Komt u alstublieft vroeg naar de kerk, zodat er tegen tien uur geen opstopping ontstaat bij de kerk. U wacht buiten de deur, op het plein, tot u binnen wordt gevraagd. Natuurlijk hebt u zich alleen maar aangemeld, als u in goede gezondheid bent. Voor alle zekerheid vraagt iemand van de welkomstcommissie u bij het binnenkomen toch nog of u geen last hebt van dingen die op corona kunnen wijzen. Als het goed is, mag u dan naar binnen. U houdt uw jas bij u (de garderobe is niet in gebruik), en loopt door naar de kerkzaal. Let op de aanwijzingen van de welkomstcommissie en van de ouderling die met een badge in de hal aanwezig is. In de kerkzaal wijst een diaken u waar u kunt gaan zitten. Let op: van de toiletten kan in principe geen gebruik gemaakt worden.

In de kerk neemt u altijd de anderhalve meter afstand tot anderen in acht. Het is jammer, maar we mogen niet zingen: alleen het koor kan dat doen, op veilige afstand van u en van elkaar. Voor de collecte kunt u gebruik maken van uw mobiele telefoon, maar u kunt ook contant geld of collectebonnen kwijt, in schalen die bij de uitgang van de kerk staan.

U verlaat de kerk pas, als u daartoe wordt uitgenodigd. Ook nu let u op de aanwijzingen van de ambtsdragers. Koffiedrinken is nog niet mogelijk. U houdt afstand van anderen, en u verlaat de kerk zo snel mogelijk, via de hoofdingang of de zijdeur. U wordt dus gevraagd niet in de hal te blijven staan, en zeker niet naar het Huis van Zuid te gaan.

Vanaf zondag 5 juli mogen we met honderd mensen samenkomen. Daar kijken we nu al naar uit! Tegen die tijd hoort u, hoe het dan werkt.

Hartelijke groet,                                                                                          de kerkenraad

Abraham Heschelpinksteren